KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp 2022


Căn cứ theo điều 38 của luật quản lý thuế năm 2019 quy định về thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp 2022 thì “Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức bị tách và đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức mới sau khi chia, tách hoặc được sáp nhập, hợp nhất.”

Thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp 2022

Thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp 2022

TH1: Thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp khi hợp nhất

Nếu doanh nghiệp hợp nhất: Thì sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định về đăng ký thuế lần đầu, do vậy căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức hợp nhất mà cơ quan thuế thực hiện các thủ tục trình tự để cấp mã số thuế cho người nộp thuế

Nếu là doanh nghiệp bị hợp nhất: Thì sẽ phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế, căn cứ vào hồ sơ thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp thì cơ quan thuế sẽ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp bị hợp nhất

TH2: Thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp khi sát nhập

- Nếu là doanh nghiệp nhận sát nhập thì sẽ vẫn giữ nguyên mã số thuế

Nếu như sát nhập làm phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động thì doanh nghiệp nhận sát nhập sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thủ tục hồ sơ gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Bản sao Hợp đồng sáp nhập hoặc văn bản tương đương;

+ Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, Quyết định thành lập hoặc Văn bản tương đương khác.

+ Cơ quan thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ chức nhận sáp nhập.

- Nếu là doanh nghiệp bị sát nhập thì sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế căn cứ tại điều 39 của luật quản lý thuế

 TH3: Thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp khi tách doanh nghiệp

-  Nếu là doanh nghiệp được tách thì sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định đăng ký thuế lần đầu, căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp được tách thì cơ quan thuế thực hiện các thủ tục trình tự để cấp mã số thuế cho người nộp thuế

- Nếu là doanh nghiệp bị tách

Nếu doanh nghiệp bị tác có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế thì sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Quyết định thành lập hoặc Văn bản tương đương khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ gồm:

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

Bản sao Quyết định tách tổ chức hoặc văn bản tương đương;

Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, Quyết định thành lập hoặc Văn bản tương đương khác.

Cơ quan thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.

TH4:  Thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp khi chia doanh nghiệp

Căn cứ tại Điều 20 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như sau:

- Nếu là doanh nghiệp mới được chia: Các doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định về đăng ký thuế lần đầu.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia, cơ quan thuế thực hiện các thủ tục và trình tự để cấp mã số thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định.

- Nếu là doanh nghiệp bị chia: Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp bị chia, cơ quan thuế thực hiện các thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp bị chia.

 Trên là bài viết thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp 2022 dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành thực tế chưa có kinh nghiệm về xử lý chứng từ, nếu bạn muốn nâng cao kinh nghiệm có thể tham khảo thêm khóa: Học kế toán online

Ngoài bài viết thủ tục đăng ký thuế tổ chức lại doanh nghiệp 2022 thì có thể tham khảo thêm: Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu 2022

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo