KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Phân biệt phương pháp kê khai thuế trực tiếp và khấu trừ


Phân biệt phương pháp kê khai thuế trực tiếp và khấu trừ để doanh nghiệp xác định nên lựa chọn phương pháp nào sao cho phù hợp với loại hình đặc thù của doanh nghiệp mình

Khi mới thành lập doanh nghiệp xong thì việc lựa chọn kê khai theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ phải áp dụng theo từng mô hình hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp, do vậy các bạn cần nắm vững được từng phương pháp thế nào là kê khai theo phương pháp trực tiếp, thế nào là kê khai theo phương pháp khấu trừ

Phân biệt phương pháp kê khai thuế trực tiếp và khấu trừ

1/ Văn bản pháp luật quy định:

- Luật Thuế giá trị gia tăng 2008;

- Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

phân biệt phương pháp kê khai trực tiếp và khấu trừ

 2/ Bảng phân biệt phương pháp kê khai thuế trực tiếp và khấu trừ

 

Phương pháp kê khai trực tiếp

Phương pháp kê khai khấu trừ

Đối tượng áp dụng

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ.

- Hộ, cá nhân kinh doanh.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

- Cơ sở kinh doanh đang hoạt động được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

1 - Có doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2 - Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

- Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp.

 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Hóa đơn sử dụng

Hóa đơn bán hàng mẫu 02/GTTT

Hóa đơn GTGT mẫu 01/GTGT

Tính thuế GTGT

VAT = DN * tỷ lệ %

Tỷ lệ được tính như sau:

Về việc phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu :5%

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%

Hoạt động kinh doanh khác 2%

 

VAT phải nộp = VAT đầu ra – VAT đầu vào khấu trừ

VAT đầu ra =DT (giá bán chưa thuế) X thuế suất

Thuế suất được tính như sau;

      Không chịu thuế

      Chịu thuế 0%

      Chịu thuế 5%

      Chịu thuế 10%

Khai thuế giá trị gia tăng

Mẫu 04/GTGT

Kèm theo bảng kê bán ra 04-1/GTGT ( không có bản kê mua vào)

Mẫu 01/GTGT

Kèm theo bảng kê bán ra 01-1/GTGT và bảng kê mua vào 01-2/GTGT

Hạch toán kế toán thuế

 Thuế đầu vào được hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá tài sản (không có tK 1331)

 Thuế đầu ra được hạch toán giảm doanh thu:

 Nợ 511

   Có 33311

Vat phải nộp = Có  33311

Thuế đầu vào được hạch toán vào Nợ 1331

Thuế đầu ra được hạch toán vào Có 33311

Vat phải nộp = Có 33311- Nợ 1331

Xem thêm bài: Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒ Khóa học kế toán thực hành

⇒ Học kế toán online 1 kèm 1 trực tuyến qua mạng

Gia sư kế toán tại nhà  - Dạy 1 kèm 1 theo yêu cầu trên chứng từ thực tế

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo