KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Nguyên tắc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu


Nguyên tắc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu

- Nguyên tắc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu:

 + Gía tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất ( giá FOB, giá DAF), không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế

 => Giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hoá đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hoá thực xuất khẩu

-  Nguyên tắc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

+ Gía tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định tuần tự theo 06 phương pháp xác định trị giá tính thuế, bằng cách áp dụng tuần tự từng phương pháp bắt đầu từ phương pháp 1 và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế

+ 06 phương pháp bao gồm:

1/ Phương pháp trị giá giao dịch

Trị giá tính thuế =giá mua trên hóa đơn + các khoản Đ/C + Các khoản người mua phải trả nhưng chưa tính trên hóa đơn

2/ Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt

3/ Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự

4/ Phương pháp trị giá khấu trừ

Trị giá tính thuế = Giá bán hàng hóa NK, NK giống hệt hoặc NK tương tự trên thị trường nội địa VN – Chi phí hợp lý, lợi nhuận khi bán hàng

5/ Phương pháp trị giá tính toán

Trị giá tính toán = Chi phí trực tiếp để SX hàng hóa NK của nhà SX nước XK + Chi phí chung và lợi nhuận bán hàng của nhà SX XK vào VN + Các khoản cộng thêm

6/ Phương pháp trị giá theo phương pháp suy luận

Áp dụng tuần tự, linh hoạt các phương pháp từ PP1 đến PP5 và dừng ngay tại PP xác định được trị giá tính thuế, với điều kiện việc áp dụng đó phù hợp với một số quy định cụ thể

Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể thay đổi cho nhau

Bài viết trước: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Công việc của kế toán xuất nhập khẩu

⇒ Học kế toán xuất nhập khẩu - Trên chứng từ gốc của doanh nghiệp bạn

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo