KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Công việc của kế toán xuất nhập khẩu phải làm


Để làm được công việc của kế toán xuất nhập khẩu đòi hỏi kế toán phải nắm chắc đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và các chừng từ hợp pháp để thông quan và và chuẩn mực của chứng từ kế toán

công việc của kế toán xuất nhập khẩu

Mô tả công việc của kế toán xuất nhập khẩu

Làm hồ sơ kê khai hải quan, xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu, kiểm tra và thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

 Kiểm tra rà soát lại các chứng từ xuất nhập khẩu nếu phát hiện sai sót phải điều chỉnh sửa chữa kịp thời

 Lập các chứng từ cho phép hàng hóa thông quan

 Làm việc trực tiếp với bên ngân hàng để mở quỹ L/C và thành toán T/T cho các loại hàng hóa xuất nhập khẩu

 Nhận chứng từ và hạch toán chứng từ

 Xử lý chện lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ

 Xử lý các chi phí cho doanh nghiệp như lương, bảo hiểm, TSCĐ, CCDC,..

 Nộp các loại báo cáo thuế cho doanh nghiệp theo định kỳ cho doanh nghiệp

 Lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu gồm

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Thuyết minh báo cáo tài chính

 Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

 Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Nhiệm vụ của kế toán xuất nhập khẩu

Từ những đặc điểm trên, xuất phát từ công việc của kế toán xuất nhập khẩu thì kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu có những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức kế toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa,nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu phù hợp vói đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tính toán chính xác, trung thực kết quả kinh doanh.

-Phản ánh và kiểm tra tình hình ký kết và thực hiện các hợp đổng xuất nhập khẩu, kiểm tra việc đảm bảo an toàn hàng hóa xua't nhập khẩu cả về số lượng và giá trị.

-Theo dõi, ghi chép phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa về sô' lượng, kết cấu, chủng loại, quy cách, chất lượng, giá cả và thời điểm xuất nhập khẩu.

-Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu theo từng thị trường, từng người cung câp và theo từng họp đồng, tình hình thanh toán.

-Thực hiện đầy đủ những chế độ quy định về quản lý tài chính - tín dụng cũng như những nguyên tắc hạch toán ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, cung câp thông tin trung thực cho quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu làm cơ sở cho các câp lãnh đạo đề ra được những quyết định hợp lý trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

-Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đầy đủ phục vụ cho việc điều hành và quản lý quá trình kinh doanh xuất nhập khấp đạt hiệu quả cao.

Trên là bài viết công việc của kế toán xuất nhập khẩu phải làm tại doanh nghiệp, nếu bạn chưa biết làm vĩnh vực này tham khảo thêm khóa: Học kế toán xuất nhập khẩu - Học thực hành trên chứng từ thực tế kể cả chứng từ gốc của công ty bạn 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo