KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Lập và quản lý dự án đầu tư mới nhất 2021


Quản lý đầu tư chính là sự tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng quá trình đầu tư (bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư cho đến khi thanh lý tài sản do đầu tư tạo ra) bằng một hệ thống đồng bộ các biện pháp nhằm đạt được hiện quả kinh tế xã hội cao trong những điều kiện cụ thể xác định và trên cơ sở vận dụng sáng tạo những quy luật kinh tế khách quan nói chung và quy luật vận động đặc thù của đầu tư nói riêng.
Quản lý dự án là việc áp dụng những hiểu biết , kỹ năng , công cụ , kỹ thuật vào hoạt động dự án nhằm đạt được những yêu cầu và mong muốn từ dự án . Quản lý dự án còn là quá trình lập kế hoạch tổng thể , điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu câu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ , bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.
Dưới đây tổng quát về môn Lập và quản lý dự án đầu tư  mới nhất với tài liệu đã được tổng hợp đầu đủ cho các bạn tham khảo.

Tài liệu môn Lập và quản lý dự án đầu tư mới nhất 2021

Tài liệu môn lập và quản lý dự án đầu tư mới nhất 2021

Các dạng bài tập Lập và quản lý dự án đầu tư

Câu 1.

Trình bày các cấp độ nghiên cứu trong quá trình soạn thảo một dự án đầu tư? Làm rõ mối liên hệ giữa các cấp độ nghiên cứu? Theo quy định hiện hành thì những dự án nào cần phải trải qua cả ba cấp độ nghiên cứu?

Câu 2.

Trình bày cơ cấu quản lý vận hành dự án theo chức năng. Làm rõ ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng của mô hình trong quản lý dự án đầu tư? Làm rõ mối liên hệ giữa nội dung nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý sự dự án và nội dung nghiên cứu tài chính dự án.

Câu 3.

Công ty cổ phần An Phát dự định thực hiện đầu tư nâng cấp trang thiết bị với các số liệu sau:
Nguồn đầu tư

Số tiền vay 

(triệu đồng)

Kỳ hạn Lãi suất vay từ các nguồn
Nguồn 1 4000 Năm  14%/năm
Nguồn 2 3500 6 tháng 1,2%/năm
Nguồn 3 1800 Quý 1,5%/tháng
 
Dự kiến đầu năm thứ 4 kể từ khi vay vốn, dự án bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất.
Giả sử doanh thu năm 1 là 3400 triệu đồng, năm 2 là 3600 triệu đồng, từ năm 3 doanh thu ổn định ở mức 4100 triệu đồng cho đến hết đời dự án. Chi phí vận hành hàng năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) là 1200 triệu đồng. Đời dự án là 15 năm. Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 800 triệu đồng. hỏi có nên đầu tư vào dự án không? Hãy xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án?

Câu 4.

Một công ty có ba phương án mua và lắp đặt thiết bị như sau:
Các thông số Đơn vị Phương án A Phương án B Phương án C
1. Chi phí mua thiết bị Triệu đồng 350 450 600
2. Chi phí lắp đặt thiết bị Triệu đồng 40 55 50
3. Chi phí vận hành năm Triệu đồng 30 25 30
4. Giá trị còn lại Triệu đồng 20 30 40
5. Tuổi thọ Năm 5 10 15
Hãy lựa chọn phương án mua thiết bị tối ưu, biết tỷ suất chiết khấu là 17% năm.

Câu 5.

Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư?

Câu 6.

Một dự án đầu tư có tổng số vốn quy về thời điểm bắt đầu đi vào sản xuất 2.500 triệu đồng. Doanh thu hàng năm của dự án là 1.700 triệu đồng. Chi phí vận hành hàng năm kể từ khi dự án bắt đầu đi vào sản xuất là 800 triệu đồng. Đời của dự án là 10 năm. Giá trị còn lại là 250 triệu đồng.
a, Vậy có nên đầu tưu vào dự án này hay không nếu lãi suất dài hạn đi vay để đầu tư là 9% năm.
b, Trường hợp có rủi ro xày ra (xác suất rủi ro là 40%), tổng chi phí các loại sẽ là 800 triệu đồng. Vậy có nên đầu tư vào dự án này hay không?

Các dạng bài như trên thuộc cấu trúc dạng Lập và quản lý dự án đầu tư mới nhất bám sát các dạng đề thi, đề cương.

 
Tài liệu môn Lập và quản lý dự án đầu tư mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo