KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Đặc điểm của công ty TNHH là gì


Đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên quy định như thế nào

Đặc điểm Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

+ Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên:

+ Số lượng thành viên: từ 2 đến 50 thành viên

+ Thành viên: cá nhân hoặc pháp nhân

+ Trách nhiệm của thành viên: hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty

+ Góp vốn: tiền hoặc hiện vật

+ Tư cách pháp nhân đầy đủ

+ Không được phát hành cổ phiếu

+ Tổ chức công ty: Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát (nếu có từ 11 thành viên trở lên)

Đặc điểm của Công ty TNHH 1 thành viên

+ Công ty TNHH có 1 thành viên:

+ Số lượng thành viên: 01

+ Thành viên: cá nhân hoặc pháp nhân

+ Trách nhiệm của thành viên: hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty

+ Góp vốn: tiền hoặc hiện vật

+ Tư cách pháp nhân đầy đủ

+ Không được phát hành cổ phiếu

+ Tổ chức công ty:

  - HĐTV + Giám đốc (Tổng GĐ)

  - Chủ tịch công ty + Giám đốc (Tổng GĐ)

Những đặc điểm chung của công ty TNHH:

Quy định về góp vốn:

+ Vốn pháp định

+ Vốn điều lệ

+ Vốn góp

Quy trình thành lập công ty:

+ Ký hợp đồng thành lập công ty

+ Lập và nộp hồ sơ thành lập công ty

+ Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Đăng ký thuế và khắc dấu

+ Tổ chức bộ máy quản lý

+ Tiếp nhận vốn góp


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒  Công ty là gì có những loại công ty nào

⇒  Dịch vụ thành lập công ty

⇒  Học kế toán thực hành thực tế

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo