KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Công ty là gì có những loại công ty nào


Công ty là gì có những loại công ty nào và các hình thức phân loại công ty, quyền hạn và nghĩa vụ của công ty là gì

Trong bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về công ty và những loại hình phổ biến của công ty, kế toán công ty sử dụng chế độ nào

Công ty là gì có những loại công ty nào:

Công ty là gì

Công ty là sự liên kết của hai hay nhiều người (cá nhân hay pháp nhân) bằng một sự kiện pháp lí trong đó các bên thoả thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành các hoạt động để đạt mục tiêu chung.

Hay chi tiết hơn Khái niệm về công ty là gì:

Khái niệm công ty:

+ Tổ chức kinh tế

+ Tên riêng

+ Tài sản riêng

+ Trụ sở giao dịch

+ Đăng ký KD theo quy định của pháp luật

 + Mục tiêu: kinh doanh

Địa vị pháp lý của công ty là gì:

+ Nhà nước thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình công ty

+ Nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng

+ Thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp

+ Thừa nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn, thu nhập…

+ Cam kết không quốc hữu hoá bằng biện pháp hành chính

Quyền của công ty bao gồm những quyền gì

+ Tự do lựa chọn lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, quy mô và phương thức đầu tư;

+ Quản lý, sử dụng, chiếm hữu và định đoạt tài sản của công ty;

+ Tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động;

+ Kinh doanh xuất, nhập khẩu;

+ Tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng kinh tế.

Nghĩa vụ của công ty:

+ Kinh doanh theo đúng lĩnh vực, ngành nghề đã đăng ký;

+ Đăng ký, kê khai và nộp đầy đủ các nghĩa vụ cho NSNN;

+ Lập đầy đủ hệ thống chứng từ và báo cáo tài chính theo quy định;

+ Thực hiện đầy đủ các cam kết với bạn hang, khách hang, người lao động và bảo vệ môi trường.

Phân loại công ty

1/ Theo quy mô công ty

công ty là gì

2/ Theo cơ sở thành lập, ra quyết định

+ Công ty đối nhân

+ Công ty đối vốn

3/ Theo trách nhiệm của CSH với nợ phải trả của công ty

+ Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn

+ Công ty chịu trách nhiệm vô hạn

4/Theo pháp luật Việt Nam

+ Công ty TNHH

+ Công ty cổ phần

+ Công ty hợp danh

+ DN tư nhân

+ DN nhà nước

+ Công ty liên doanh

+ DN 100% vốn nước ngoài

+ Hợp tác xã

Chế độ kế toán cho công ty nhỏ và vừa áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC tham khảo thêm tại: Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

Khóa học kế toán cho người chưa biết gì

⇒ Giáo trình nguyên lý kế toán

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo