KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài sản cố định là gì và phân loại tài sản cố định


Tài sản cố định là gì và phân loại tài sản cố định gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định là gì

Tài sản cố định là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những tài sản của doanh nghiệp có thời gian luân chuyển dài trên 1 năm và có giá trị từ 30 triệu trở lên

Căn cứ vào hình thái biểu hiện, toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp được chia thành 2 loại

+ Tài sản cố định hữu hình là các tài sản cố định có hình thái vật chất, có đủ tiêu chuẩn của tài sản cố định về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý tài chính hiện hành như nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn,…Tài sản cố định hữu hình có thể do doanh nghiệp tự mua, xây dựng hoặc đi thuê dài hạn

+ Tài sản cố đinh vô hình là những tài sản cố định không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư, chi trả, chi phí nhằm có được các lợi ích hoặc các nguồn có tính chất kinh tế mà giá trị của chúng xuất phát từ các đặc quyền hoặc quyền của doanh nghiệp như quyền sử dụng đất, bản quyền, bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, phần mềm máy tính, giấy phép khai thác và nhượng quyền, chi phí triển khai,…Tài sản cố định vô hình cũng có thể được hình thành do doanh nghiệp tự đầu tư hoặc thuê dài hạn

Xem thêm bài: Tài sản là gì nguồn vốn là gì

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo