KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 2021


Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm trong công ty thuộc lĩnh vực xây dựng xây lắp

Trong doanh nghiệp xây lắp đặc thù mỗi sản phẩm đều có dự toán riêng và đối tượng để tính giá thành sản phẩm xây lắp chính là các hạng mục công trình, hay toàn bộ công trình, hoặc khối lượng công tác xây lắp hoàn thành. Vận dụng từng đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp ta có phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp khác nhau, thì đối với công việc của kế toán xây lắp là vô cùng phức tạp do vậy bạn cần hiểu chi tiết về các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong xây dựng để đưa ra cách tính phù hợp

phương pháp tính giá thành sản phẩm trong xây lắp

Giá thành sản phẩm xây lắp gồm những loại nào

Để tính được giá thành sản phẩm xây lắp bạn cần phân biệt được các loại giá thành sau

Giá thành dự toán

Giá thành dự toán = Giá trị dự toán – Thu nhập định mức

Giá thành kế hoạch

Giá thành kế hoạch = Giá thành dự toán – Mức hạ giá thành ± Chênh lệch định mức

Giá thành định mức

Là giá thành được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm công trình trong doanh nghiệp xây lắp và được xây dựng trên cơ sở các định mức về chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch => luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch tính giá thành sản phẩm xây lắp

Giá thành thực tế

Là giá thành được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất SP dựa trên cơ sở các chi phí sản xuất thực tế phát sinh để hoàn thành bàn giao khối lượng xây lắp mà DN đã nhận thầu.

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

Hiện tại có 3 phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp thường gặp bao gồm:

+ Phương pháp trực tiếp;

+ Phương pháp tổng cộng chi phí;

+ Phương pháp tính theo đơn đặt hàng.

Dưới đây là công thức tính chi tiết của từng phương pháp tính giá thành sản phẩm trong xây lắp

1/ Phương pháp trực tiếp.

Áp dụng trong trường hợp các doanh nghiêp xây dựng có số lượng công trình lớn, đối tượng tập hợp chi phí phù hợp với đối tượng tính giá thành từng công trình hoặc hạng mục công trình

Giá thành thực tế khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao = Chi phí thực tế dở dang đầu kỳ + Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ - Chi phí thực tế dở dang cuối kỳ

Trong trường hợp chi phí sản xuất tập hợp theo công trường hoặc cả công trình nhưng giá thực tế phải tính riêng cho từng hạng mục công trình thì kế toán có thể căn cứ vào chi phí sản xuất của cả nhóm hoặc hệ số kinh tế kỹ thuật đã quy định áp dụng cho từng hạng mục công trình

Khi SP hoàn thành: Tổng chi phí theo đối tượng hạch toán = Tổng giá thành sản phẩm sản xuất.

Trường hợp các hạng mục công trình có thiết kế khác nhau, bảng dự toán khác nhau nhưng cùng thi công một địa điểm do một công trình sản xuất đảm nhận nhưng không có điều kiện quản lý theo dõi việc sử dụng các loại chi phí khác nhau cho từng hạng mục công trình thì từng loại chi phí đã được tập hợp trên toàn công trình đều phải tiến hành phân bổ cho từng hạng mục công trình. Khi đó giá thành thực tế của từng hạng mục công trình sẽ là:

2/ Phương pháp tổng cộng chi phí.

Phương pháp tổng cộng chi phí là phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp dành cho những doanh nghiệp có quá trình xây dựng được tập hợp từ nhiều đội xây dựng với nhiều giai đoạn công việc thì giá thành sản phẩm trong xây lắp là tổng cộng tất cả các chi phí sản xuất ở từng đội sản xuất, từng giai đoạn công việc, từng hạng mục công trình

 Z = D ĐK + C 1 + C 2 +... + Cn - D CK

Giá thành sản phẩm xây lắp = Tổng cộng tất cả chi phí sản xuất ở từng đội sản xuất, từng giai đoạn công việc, từng hạng mục công trình.

Trong đó

Z: Là giá thành sản phẩm xây lắp

D ĐK: Dở dang đầu kỳ

D CK: Dơ dang cuối kỳ

C1, C2,..., Cn là chi phí sản xuất phát sinh tại từng đội sản xuất hoặc từng hạng mục công trình.

3/ Phương pháp tính theo đơn đặt hàng.

Là phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ít dùng thường được áp dụng trong các trường hợp mà các doanh nghiệp nhận thầu xây lắp theo các đơn đặt hàng do vậy đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành là từng đơn đặt hàng và chi phí sản xuất được tập hợp theo từng đơn đặt hàng và khi nào hoàn thành công trình thì chi phí tập hợp được chính là giá thành thực tế của đơn đặt hàng

phương pháp tính giá thành xây lắp

Để tính giá thành sản phẩm xây lắp tương đối chính xác với phương pháp này cần tổ chức một hệ thống định mức tương đối chính xác và cụ thể và công tác hạch toán ban đầu cần chính xác và chặt chẽ

Trên là các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp cho các bạn tìm hiểu, nếu bạn chưa biết làm kế toán xây dựng, cần một kế toán trưởng hỗ trợ những năm đầu khi bước chân vào lĩnh vực này tham khảo khóa: Học kế toán xây dựng

Bài viết liên quan:

Gia sư kế toán - Dạy kèm kế toán tại nhà theo yêu cầu 1-1

⇒ Cách tính tỷ lệ khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo