KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Phân biệt giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc


Phân biệt giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc và khi nào thì áp dụng hạch toán độc lập, khi nào thì áp dụng hạch toán phụ thuộc

Trả lời cho câu hỏi thế nào là hạch toán độc lập, thế nào là hạch toán phụ thuộc để các doanh nghiệp nắm được và sử dụng phương thức hạch toán cho phù hợp thì trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc nhé

Phân biệt giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

ĐIỂM GIỐNG NHAU

Điểm giống nhau giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc:

+ Hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc thì đều do công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân

+ Vốn kinh doanh của công ty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty say khi nộp thuế;

+ Hoạt động theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty;

+Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.

 

ĐIỂM KHÁC NHAU

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

Hạch toán độc lập là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyêt toán thuế. Chi nhánh này có con dấu, mã số thuế ( 13 số)

Hạch toán phục thuộc hay còn gọi là báo sổ thì chi nhánh chỉ tập hợp chứng từ, cuối tháng gửi về công ty chính để kê khai, quyết toán thuế.

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chi nhánh hạch toán độc lập: Xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi phí khác trong cùng công ty

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chi nhánh phụ thuộc: Chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi nhánh hạch toán độc lập: Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,..Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
⇒  Cách chuyển đổi từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc

⇒  Lớp học kế toán thực hành - Khai giảng trong tháng này tại Bắc Ninh, Thủ Đức TPHCM

⇒  Khóa học kế toán nội bộ - Dạy chuyên sâu hạch toán về nội bộ lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo