KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mức biên bản định giá tài sản mới nhất năm 2021


Mức biên bản định giá tài sản mới nhất năm 2021 dùng cho các doanh nghiệp khi tham gia góp vốn bằng tài sản thì cần có một bên thẩm định lại giá của tài sản đó để xác định giá trị thật của tài sản góp vốn. Khi xác định được giá của tài sản thì tiến hành lập biên bản thẩm định giá tài sản năm 2021.

Mức biên bản định giá tài sản mới nhất năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

  Số …………/TS

I. Tài sản định giá

Tài sản định giá

 

Địa chỉ

 

II. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: (Tờ khai hải quan, hoá đơn tài chính, giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản như đăng ký xe, tàu biển…)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

III. Hiện trạng tài sản:

Tài sản định giá

 

Nhãn hiệu

 

Số máy/ số khung

 

Biển số đăng ký

 

Sản xuất tại/ nguồn gốc xuất xứ

 

Đặc điểm  khác

 

IV. Căn cứ định giá:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

V. Mục đích định giá:

Xác định giá trị tài sản bảo đảm làm cơ sở cho việc cấp vốn tín dụng của Chi nhánh NHPT…….. cho………………………………………………

VI. Nội dung định giá:

Tài sản định giá

 

Nguyên giá (a)

 

Khấu hao luỹ kế (b)

 

Hao mòn khác (c)

 

Tổng giá trị tài sản (a)-(b)-(c)

 

Các bên đã thống nhất các nội dung theo biên bản định giá này và cùng ký xác nhận. Biên bản này được lập tại…………… ngày …..tháng … năm………. thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau.

Tổ trưởng tổ định giá

Cán bộ định giá

Giám sát định giá 1

Giám sát định giá 2

 

 

2/ Cách viết mẫu biên bản định giá tài sản 

Để viết được mẫu biên bản định giá tài sản thì các bạn cần lưu ý:

Phần 1:

Tài sản định giá
Nhãn hiệu
Số máy/ số khung
Biển số đăng ký
Sản xuất tại/ nguồn gốc xuất xứ
Đặc điểm  khác
Những thông tin này cần ghi lại đầy đủ
Phần 2: 
Nguyên giá 
Khấu hao luỹ kế 
Hao mòn khác 
 
Tải mẫu biên bản định giá tài sản năm 2021: Tại đây

Bài trước: Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo