KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh năm 2021


Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh năm 2021 dành cho các chủ doanh nghiệp cần lập một mẫu biên bản để thỏa thuận giữa các cổ đông trong việc góp vốn làm ăn kinh doanh 

I/ Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh năm 2021

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

 

Hôm nay, vào lúc …. giờ, ngày....................... tại..........................................................

Chúng tôi gồm những Ông, Bà có tên sau:

1. Ông, Bà:.............................................. Giới tính:.......... Quốc tịch:....................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp:......... Nơi cấp:.......................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................

2. Ông, Bà:.............................................. Giới tính:.......... Quốc tịch:....................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp:......... Nơi cấp:.......................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................

3. Ông, Bà:.............................................. Giới tính:.......... Quốc tịch:....................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp:......... Nơi cấp:.......................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn:...............................................................................................................................

2. Số vốn góp, loại tài sản góp vốn của từng thành viên:.........................................................................

3. Thời hạn góp vốn:................................................................................................................................

4. Cử người quản lý phần vốn góp: .........................................................................................................

5. Cam kết của các bên:...........................................................................................................................

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận:..................................................................................................................

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

 

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

II/ Cách viết mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Phần 1: Thông tin của các bên tham gia góp vốn kinh doanh

Điền đầy đủ các thông tin 
Họ tên
Giới tính
Quốc tịch
Sinh ngày
Số Chứng minh nhân dân
Hộ khẩu thường trú

Phần 2: Nội dung góp vốn kinh doanh

Điền đầy đủ các thông tin như 6 chỉ tiêu nêu ở phần 2
Mục đích góp vốn làm gì ?
Số vốn góp là bao nhiêu ?
Thời hạn góp vốn ?
Người đại diện quản lý phần vốn góp ?
Cam kết giữa các bên ?
Nguyên tắc chia lợi nhuận ?

Phần cuối:

Sau đó là các bên ký và ghi rõ họ tên ở phần cuối
 
Trên là bài viết mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh năm 2021 các bạn có thể tham khảo để tải về các bạn click: Tại đây
Bài liên quan: Học kế toán online 1 kèm 1 - Dạy thực hành trên chứng từ gốc của học viên

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo