KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành


Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05 - LĐTL theo thông tư 200 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05 - LĐTL

 

Đơn vị:……………

Mẫu số: 05 - LĐTL

Bộ phận:………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC

CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

                              Ngày… tháng… năm…

 

 

Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………...

Theo Hợp đồng số:…………..ngày……….tháng……….năm………………

 

STT

Tên sản phẩm (công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

B

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 


Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………

 

 

                   Ngày … tháng … năm …

Người giao việc

Người nhận việc

Người kiểm tra     chất lượng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Trên là mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành bạn nào cần để lại email chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo