KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng


Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng dành cho các cá nhân thuộc đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh phục vụ cho công việc tính thuế thu nhập cá nhân 

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

VỀ VIỆC CÓ THU NHẬP DƯỚI 1.000.000 VNĐ/ 01 THÁNG

Kính gửi: UBND xã (phường) …………………………………………………………………………..…..

Họ và tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu: …………………. Ngày cấp: ……………... Nơi cấp: ………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

Tôi làm đơn này để xin xác nhận các thông tin sau: Tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

Stt

Họ và tên

người phụ thuộc

Ngày sinh

Số CMND /Hộ chiếu

Quan hệ với người làm đơn

Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc

Mức thu nhập hàng tháng

1

 

 

 

 

 

Dưới 1.000.000 đ/ 01 tháng

2

 

 

 

 

 

Dưới 1.000.000 đ/ 01 tháng

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

 

 

 

 

 

......................, ngày  ......   tháng  ...... năm 201....

Người làm đơn

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú):

UBND …………………………………………………………………………… xác nhận thông tin trên là chính xác.

 

 

Tải mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng: Tại đây


 

Bài viết liên quan:

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

⇒ Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc

⇒ Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Ngày ………. tháng …….… năm  …………

TM. UBND………………………….……….

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo