KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021


Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021 nộp qua mạng thông qua trang thuedientu của tổng cục thuế dành cho các cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021 

Cách 1: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua phần mềm HTKK

Bước 1: Mở phần mềm HTKK, bạn nên dùng phần mềm HTKK phiên bản mới nhất, nếu bạn chưa có phần mềm HTKK có thể tải tại: Phần mềm HTKK mới nhất

cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021

Sau đó bạn chọn mục “Thuế thu nhập cá nhân” rồi chọn “ Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”

cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021

Bạn chọn kỳ tính thuế sau đó "Đồng ý"

cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Nhập đầy đủ các thông tin để đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, trong trường hợp này thì yêu cầu bạn phải nhập chính xác mã số thuế của người nộp thuế, nếu bạn không nhớ chuẩn bạn có thể tìm mã số thuế cá nhân thông qua CMT xem thêm tại: Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

Sau đó bạn điền các thông tin của người phụ thuộc theo nguyên tắc sau:

[01] Năm: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế. 
[02] Kê khai lần thứ: Nhập lần kê khai.
[03] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế
[04] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
[05], [06], [07] Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ trụ sở của tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) đã đăng ký với cơ quan thuế.
[08], [09], [10] Ghi rõ ràng, đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu không có thì bỏ trống). 
[11] Tên đại lý thuế (nếu có): Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập uỷ quyền khai quyết toán thuế cho Đại lý thuế thì phải ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Đại lý thuế theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đại lý thuế.
[12] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
[13], [14], [15]: Địa chỉ: Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ trụ sở của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) đã đăng ký với cơ quan thuế.
[16], [17], [18]: Điện thoại, fax, email: Ghi rõ ràng, đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Đại lý thuế (nếu không có thì bỏ trống). 
STT: Ghi số thứ tự của người phụ thuộc từ nhỏ đến lớn đối với người phụ thuộc đã có mã số thuế; chứng minh thư nhân dân; hộ chiếu.
Mã số thuế của người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp. Trường hợp không có thì bỏ trống
Họ và tên người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của người phụ thuộc
Ngày sinh của người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người phụ thuộc.
Mã số thuế của người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của người phụ thuộc theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế/Thông báo mã số thuế Người phụ thuộc hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp. Trường hợp không có thì bỏ trống
Quốc tịch người phụ thuộc: Ghi rõ quốc tịch của người phụ thuộc.
Số CMND/Hộ chiếu của người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ số CMND của người phụ thuộc với quốc tịch Việt Nam hoặc số Hộ chiếu của người phụ thuộc với quốc tịch khác Việt Nam.
Chỉ tiêu [14]: Quan hệ với người nộp thuế: Bắt buộc nhập, cho phép NSD chọn trong combobox gồm:
+ Con (mã 01) 
+ Vợ/chồng (mã 02) 
+ Cha/mẹ (mã 03 
+ Khác (mã 04) 
Số: Ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin tại phần Số trên Giấy khai sinh của người phụ thuộc. 
Quyển số: Ghi rõ rõ ràng, đầy đủ thông tin tại phần Quyển số trên Giấy khai sinh của người phụ thuộc.
Quốc gia: Ghi rõ Quốc gia nơi cấp Giấy khai sinh của người phụ thuộc.
Quận/Huyện: Ghi rõ Quận/Huyện nơi cấp Giấy khai sinh của người phụ thuộc.
Tỉnh/Thành phố: Ghi rõ Tỉnh/Thành phố nơi cấp Giấy khai sinh của người phụ thuộc.
Phường/Xã: Ghi rõ ràng Phường/Xã nơi cấp Giấy khai sinh của người phụ thuộc.
(Trường hợp địa giới hành chính đã thay đổi, ghi theo bộ địa chỉ Tỉnh/Thành phố; Quận/Huyện; Phường/Xã mới đang có hiệu lực được ban hành của các cấp có thẩm quyền).
Từ tháng: Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng kể cả trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng
Đến tháng: Tháng thực tế kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trường hợp không xác định được thời điểm kết thúc thì bỏ trống.
Điền hết dòng nếu muốn thêm dòng bạn nhấn "F5"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Rồi sau đó bạn Chọn "Kết Xuất" ra file .xml
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Và lưu File .Xml "Save" vào thư mục cần lưu để tiến hành nộp file này qua trang thuedientu của tổng cục thuế
Bước 2: Tiến hành nộp file .xml đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh xong lên trang thuedientu
Mở trang thuedientu.gdt.gov.vn , cắm usb token vào rồi tiến hành
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Chọn doanh nghiệp sau đó tiến hành đăng nhập vào trang thuedientu
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Chọn nút "Đăng nhập"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Nhập đầy đủ các thông tin "Tên đăng nhập", "Mật khẩu", "Mã xác nhận" như trên
Rồi chọn " Đăng nhập"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Vào mục "Khai thuế" chọn  "Đăng ký tờ khai"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Chọn "Đăng ký thêm tờ khai"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Chọn mẫu " 02-TH Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh " rồi nhấn nút "Tiếp tục"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Chọn "Chấp nhận"  Sau đó lại chọn "Khai thuế"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trù gia cảnh
Tiếp tục chọn "Nộp tờ khai XML"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
"Chọn tệp tờ khai"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 
Mở "Open" file đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đã làm trên HTKK lên
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Sau đó "Ký điện tử" và tiến hành "Nộp tờ khai" là xong

Cách 2: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trực tuyến qua trangthuedientu

Như ở cách 1 bạn phải đăng ký mẫu tờ khai trước  ở bước 2 của cách 1, sau đó 
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Chọn " Đăng ký thuế" rồi chọn "Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT"
Rồi chọn mẫu "02-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiên công thông qua cơ quan chi trả thu nhập"
cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021
Tiến hành nhập thông tin giống như bước 1 của cách 1 rồi nhấn "Hoàn thành kê khai" là xong
Nếu đăng ký người phụ thuộc mới thì bạn tích chọn "Đăng ký thuế" dành cho đăng ký lần đầu người phụ thuộc chưa có mã số thuế
Nếu bạn thay dổi báo tăng giảm người phụ thuộc chọn " Thay đổi thông tin đăng ký thuế" Dành cho người phụ thuộc đã có mã số thuế
Nếu bạn chưa kiểm tra thì có thể tra cứu tại: Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc
Mở mục 3 "Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đang ký giảm trừ gia cảnh"
I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu: Đối với người phụ thuộc có CMND/CCCD/Hộ chiếu
II. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có giấy khai sinh: Đối với con cái thì khai giấy khai sinh vào mục này
Lưu ý: 
Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm): Bắt đầu vào vào tháng nào thì ghi tháng đó, ví dụ như 07/2020
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm): Nếu chỉ đăng ký hết năm 2020 thì ghi 12/2020, còn nếu chưa xác định được thời điểm kết thúc thì cứ để trống

Thời hạn nộp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

Được quy định tại khoản 5 điều 6 của thông tư 95/2016/TT-BTC
“5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.”
Như vậy:
+ Thời hạn nộp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là hạn nộp chậm nhất 20/3 của năm sau
Ví dụ như thời hạn nộp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh của năm 2020 là ngày 20/3/2021
Và để an toàn nhất các bạn nên đăng ký nguười phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trước 31/12 của năm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN để tránh những rắc rối khi bị lỗi và các thủ tục còn thiếu để kịp chuẩn bị
Trên là bài viết cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, Chúc các bạn Thành công !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021 - Mới nhất hiện nay

Học thực hành kế toán - Dạy thực hành trên chứng từ gốc

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo