KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính 2020


Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính 2020 dành cho các doanh nghiệp mới thành lập vào cuối năm chưa có phát sinh gì muốn gộp BCTC nộp vào năm sau

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính 2020

CÔNG TY TNHH ABC

                       Số: 01/ABC_BCTC2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------- ----------

 

 

 

   CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2020 vào năm 2021)

                                                   

 

Kính gửi:     CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI

                                                           

 

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY

Địa chỉ trụ sở        

 Mã số thuế            :  

 Giám Đốc             :

      Ngành nghề kinh doanh:

     - ……………………………………………….

     - ……………………………………………….

     - ………………………………………………..

     - ………………………………………………

Công ty chúng tôi mới thành lập tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 chưa tới 90 ngày; Căn cứ vào Mục 4 điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003  “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng”. Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Chi cục thuế biết Công ty sẽ gộp 1 tháng cuối năm 2020 vào báo cáo tài chính năm 2021.

Công ty chúng tôi xin cam kết  vào năm 2021 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

Trân trọng kính báo!

       Nơi nhận:                                                                                          

- Như trên;                             

- Lưu VP.

                                                                                          Đại diện theo pháp luật 

                                                                                                                                               Giám đốc 

                      

 

 

Điều kiện để được gộp báo cáo tài chính 2020 sang năm 2021:

Doanh nghiệp thành lập từ tháng 10 dương lịch trở đi (theo ngày trên giấy phép đăng ký kinh doanh thì đủ điều kiện để gộp báo cáo tài chính năm 2020 sang năm 2021

Căn cứ vào đâu ?

Căn cứ vào khoản 3, điều 3, Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014, thì:
 
    “3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”
 
Bên cạnh đó, tại khoản 4, điều 12 Luật Kế Toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015, thì:
 
    “4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.”
 
Trên là mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính 2020 sang năm 2021, bạn nào cần tải mẫu công văn này có thể tải tại: Tai đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Học kế toán thực hành - Dạy lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính tại hà nội, bắc ninh, hải phòng, TPHCM

⇒ Gia sư dạy kế toán tại nhà - Giảng viên tới nhà dạy kèm

⇒ Học kế toán online - Dạy 1 kèm 1 theo yêu cầu

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo