KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021


Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 bao gồm thời hạn nộp của các loại tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tờ khai thuế TNCN, báo cáo tài chínhtờ khai quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN

Bắt đầu năm 2021 khi áp dụng nghị định 125/2020/NĐ-CPnghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt nộp chậm các loại báo cáo thuế có sự thay đổi rõ rệt đặc biệt doanh nghiệp cần lưu ý tới thuế TNDN tạm tính, hàng quý doanh nghiệp sẽ phải tính được số thuế tạm tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng theo nghị định 126/2020/NĐ-CP thì số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) của cả năm.  Nếu như người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước, đây là một trong những điều đáng lưu ý nhất đối với các doanh nghiệp, do vậy việc nắm chắc lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 sẽ tránh được nhiều rủi ro cho doanh nghiệp đây là việc cần thiết mà các kế toán nên lưu ý.

llịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021

Dưới đây là bảng chi tiết lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 để các bạn dễ hình dung về thời hạn nộp của từng loại tờ khai thuế

I/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế theo quý năm 2021

Dành cho các doanh nghiệp kê khai theo quý như sau:

Các loại tờ khai thuế 

Hạn nộp

1. Nộp lệ phí môn bài

2. Tờ khai thuế GTGT quý 4/2020 và tiền thuế GTGT quý 4/2020 (nếu có)

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2020

4. Tờ khai thuế TNCN quý 4/2020

5. Tạm nộp tiền thuế TNDN

30/01/2021

1. Báo cáo tài chính năm 2020

2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020

3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020

30/3/2021

1. Tờ khai thuế GTGT quý 1/2021 và tiền thuế GTGT quý 1/2021 nếu có

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2021

3. Tờ khai thuế TNCN 

4. Tạm nộp tiền thuế TNDN

30/04/2021

1. Tờ khai thuế GTGT quý 2/2021 và tiền thuế GTGT quý 2/2021 (nếu có)

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2021

3. Tờ khai thuế TNCN  quý 2/2021

4. Tạm nộp tiền thuế TNDN quý 2/2021

30/07/2021

1. Tờ khai thuế GTGT quý 3/2021 và tiền thuế GTGT của quý 3/2021 (nếu có)

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2021

3. Tờ khai thuế TNCN quý 3/2021

4. Tạm nộp tiền thuế TNDN quý 3/2021

30/10/2021

1. Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 và tiền thuế GTGT của quý 4/2021 (nếu có)

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2021

3. Tờ khai thuế TNCN 

4. Tạm nộp tiền thuế TNDN

30/01/2022

1. Báo cáo tài chính năm 2021

2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2021

3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2021

30/3/2022


II/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng năm 2021

Dành cho các doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng như sau:

Các loại tờ khai thuế 

Hạn nộp

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020 và tiền thuế GTGT tháng 12/2020 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2020 và tiền thuế TNCN tháng 12/2020 nếu có

20/01/2021

1. Lệ phí môn bài

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2020

3. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020 (nếu có)

30/01/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 1/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 1/2021 và tiền thuế TNCN tháng 1/2021 nếu có

20/02/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 2/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 2/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 21/2021 và tiền thuế TNCN tháng 2/2021 nếu có

20/03/2021

1. Báo cáo tài chính năm 2020

2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020

3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020

30/3/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 3/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2021 và tiền thuế TNCN tháng 3/2021 nếu có

20/04/2021

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2021

2. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)

30/04/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 4/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2021 và tiền thuế TNCN tháng 4/2021 nếu có

20/05/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 5/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2021 và tiền thuế TNCN tháng 5/2021 nếu có

20/06/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 6/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2021 và tiền thuế TNCN tháng 6/2021 nếu có

20/07/2021

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2021

2. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021 (nếu có)

30/07/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 7/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2021 và tiền thuế TNCN tháng 7/2021 nếu có

20/08/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 8/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2021 và tiền thuế TNCN tháng 8/2021 nếu có

20/09/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 9/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2021 và tiền thuế TNCN tháng 9/2021 nếu có

20/10/2021

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2021

2. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021 (nếu có)

30/10/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 10/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021 và tiền thuế TNCN tháng 10/2021 nếu có

20/11/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 11/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021 và tiền thuế TNCN tháng 11/2021 nếu có

20/12/2021

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021 và nộp tiền thuế GTGT tháng 12/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2021 và tiền thuế TNCN tháng 12/2021 nếu có

20/01/2022

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2021

2. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2021 (nếu có)

 30/01/2022

1. Báo cáo tài chính năm 2021

2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2021

3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2021

30/3/2022

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại điều 11 của thông tư 39/2021/TT-BTC thì phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, còn bình thường thì các doanh nghiệp kê khai theo tháng vẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Trên là bài viết về lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 mà tất cả các tổ chức, doanh nghiệp cần nhớ, nếu bạn chưa biết làm báo cáo thuế theo tháng hoặc theo quý có thể tham khảo thêm bài: Cách làm báo cáo thuế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Học kế toán thực hành - Dành cho các bạn muốn tới địa chỉ của trung tâm để học báo cáo thuế gồm (minh khai, từ liêm, tp bắc ninh, hải phòng, thủ đức- hcm)

Học kế toán online cho người mới bắt đầu - Tự học làm tờ khai báo cáo thuế bằng hình thức học trực tuyến 1-1

⇒ Gia sư kế toán  - Dạy kèm kế toán tại nhà theo yêu cầu lên báo cáo thuế thành thạo

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo