KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên excel


Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel và hướng dẫn cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định trên Excel để các bạn tham khảo nhé

Công ty TNHH ABC mua 2 tài sản cố định sau

STT

Tên TSCĐ

ĐVT

NGÀY MUA

SỐ LƯỢNG

GIÁ TRỊ BAN ĐẦU

1

Ôto tải Huyndai

Chiếc

20/01/2020

1

300,000,000

2

Mazda 3 Hatchback

Chiếc

08/01/2020

1

689,000,000

Kết quả sau khi lập mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên excel như sau:
1/ Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên excel tháng 1

BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tháng 1/2020
STT Tên CCDC ĐVT NGÀY MUA SỐ LƯỢNG SỐ KỲ PHÂN BỔ GIÁ TRỊ BAN ĐẦU GIÁ TRỊ CÒN LẠI PHÂN BỔ GIÁ TRỊ PHÂN BỔ TRONG KỲ GIÁ TRỊ LỸ KẾ GIÁ TRỊ CÒN LẠI CHUYỂN KỲ SAU
1 Ôto tải Huyndai Chiếc 12/20/2018 1 72 300,000,000 300,000,000 1,612,903 1,612,903 298,387,097
2 Mazda 3 Hatchback Chiếc 1/8/2019 1 72 689,000,000 689,000,000 7,408,602 7,408,602 681,591,398
TỔNG   2 144 989,000,000 989,000,000 9,021,505 9,021,505 979,978,495

2/ Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên excel tháng 2

BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tháng 2/2020
                       
STT Tên CCDC ĐVT NGÀY MUA SỐ LƯỢNG SỐ KỲ PHÂN BỔ GIÁ TRỊ BAN ĐẦU GIÁ TRỊ CÒN LẠI PHÂN BỔ GIÁ TRỊ PHÂN BỔ TRONG KỲ GIÁ TRỊ LỸ KẾ GIÁ TRỊ CÒN LẠI CHUYỂN KỲ SAU
1 Ôto tải Huyndai Chiếc 12/20/2018 1 72 300,000,000 298,387,097 4,166,667 5,779,570 294,220,430
2 Mazda 3 Hatchback Chiếc 1/8/2019 1 72 689,000,000 681,591,398 9,569,444 16,978,047 672,021,953
TỔNG   2 144 989,000,000 979,978,495 13,736,111 22,757,616 966,242,384

3/ Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên excel tháng 3

BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tháng 3/2020
                       
STT Tên CCDC ĐVT NGÀY MUA SỐ LƯỢNG SỐ KỲ PHÂN BỔ GIÁ TRỊ BAN ĐẦU GIÁ TRỊ CÒN LẠI PHÂN BỔ GIÁ TRỊ PHÂN BỔ TRONG KỲ GIÁ TRỊ LỸ KẾ GIÁ TRỊ CÒN LẠI CHUYỂN KỲ SAU
1 Ôto tải Huyndai Chiếc 12/20/2018 1 72 300,000,000 298,387,097 4,166,667 5,779,570 294,220,430
2 Mazda 3 Hatchback Chiếc 1/8/2019 1 72 689,000,000 681,591,398 9,569,444 16,978,047 672,021,953
TỔNG   2 144 989,000,000 979,978,495 13,736,111 22,757,616 966,242,384

Để lập được 3 mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên ta làm các bước dưới đây

Trước khi trích khấu hao tài sản cố định các bạn cần nắm rõ nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định tham khảo thêm tại: Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Giả sử trong tình huống này ngày mua TSCĐ chính là ngày bắt đầu sử dụng ta lập mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên Excel như sau:

Thứ nhất bạn cần xác định thời gian phân bổ trích khấu hao của 2 TSCĐ trên căn cứ vào bảng khung trích khấu hao tài sản cố định tham khảo tại: Khung trích khấu hao tài sản cố định

Dựa vào bảng khung trích khấu hao tài sản cố định thì thời gian trích khấu hao là từ 6 -10 năm, các bạn nên lựa chọn là 6 năm thì mức trích theo từng tháng sẽ cao hơn và làm tăng chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Cách xác định mức trích khấu hao tài sản cố định 

mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định năm 2020

1/ Ôto tải Huyndai ngày bắt đầu sử dụng là 20/01/2020

Thời gian trích khấu hao là 6 năm tương đương 6 x 12 tháng = 72 tháng

Vậy mức khấu hao trong tháng 1 = ((300.000.000/72)*12)/31 = 1.612.903

Còn từ tháng 2/2020 trở đi ta tính trung bình theo tháng

Mức trích khấu hao của ô tô tải HuynDai của tháng 2/2020 = 300.000.000/72 =4.166.667

2/ Mazda 3 Hatchback ngày bắt đầu sử dụng 08/01/2020

Thời gian trích khấu hao là 6 năm tương đương 6 x 12 tháng = 72 tháng

Vậy mức khấu hao trong tháng 1 = ((689,000,000/72)*24)/31 = 7.408.602

Bạn nào cần mẫu bàng trích khấu hao tài sản cố định vui lòng comment bài viết nội dung: "Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên Excel - Kèm Email" Chúng tôi sẽ gửi mẫu này vào email của bạn, Chúc các bạn Thành công !


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Lớp học kế toán thực hành - Dạy thực hành tổng hợp từ a->z kê khai lập báo cáo thuế và BCTC

Học kế toán online  - Dạy 1 kèm 1 theo yêu cầu trên chứng từ gốc của doanh nghiệp đủ TM, DV, SX, XD

Gia sư kế toán tại nhà - Dạy kèm kế toán theo yêu cầu tại nhà trên chứng từ gốc của DN

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo