DẠY KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU - Trung tâm đào tạo kế toán uy tín


Khóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133 và cách lập bảng chấm công làm thêm giờ trên Excel dùng để theo dõi ngày công làm việc thực tế ngoài giờ của nhân viên để căn cứ vào đó tính tiền lương cho người lao động trong đơn vị

1/ Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133 mẫu 0bb-LĐTL

mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133

2/ Cách lập mẫu bảng chấm công làm thêm giờ trên excel

Cột A, B: 

Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác.

Cột 1 đến cột 31 Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ...đến giờ...) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng. 
Cột 32 Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng
Cột 33

Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

Cột 34 Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tế
Cột 35 Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc ca làm việc của người lao động.

Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ trên mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133

để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.  Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm...) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.

Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.

Tải mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133: Tại đây

Nếu bạn chưa biết cách lập bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133 có thể tham khảo thêm lớp học kế toán thực hành của chúng tôi Các bài viết mới

Các tin khác


0972.868.960