KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không năm 2021


Lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không ? là câu hỏi của nhiều cổ đông khi tham gia góp vốn chung, vậy đối tượng nào phải chịu thuế TNCN khi nhận lợi nhuận trong các doanh nghiệp ?

Căn cứ pháp lý về lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không

Khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Căn cứ vào khoản 6, Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC. (Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không

Các khoản lợi nhuận được chia phải nộp thuế TNCN:

+ Khoản thu nhập từ cổ tức nhận được từ việc mua cổ phần tại các công ty cổ phần

+ Khoản thu nhập từ lợi tức nhận được trong việc góp vốn vào các công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần,công ty hợp danh, công ty liên doanh, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, các khoản chứng khoán, các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư khác trừ

Căn cứ pháp lý cụ thể về lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không ?

Cụ thể được quy định như sau:

Căn cứ vào khoản 6, Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC. (Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Vậy các khoản lợi nhuận không phải chịu thuế TNCN:

Là các trường hợp đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc các công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ

Công thức tính thuế TNCN đối với các khoản lợi nhuận được chia

Trường hợp đầu tư vốn thì tính thuế TNCN đối với các khoản lợi nhuận quy định như thế nào

Như các bạn đã biết lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần và đầu tư vào các loại hình doanh nghiệp thuộc nguồn thu nhập từ đầu tư vốn

Căn cứ theo thông tư 111/2013/TT-BTC thì ta xác định được lợi nhuận được chia sẽ phải tính thuế TNCN theo công thức sau:

Thuế TNCN (đầu tư vốn) = Thu nhập từ đầu tư vốn x 5%.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn là thời điểm mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế

Cụ thể

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 10 quy định Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau:
 
“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.
2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.”
 
Căn cứ theo các quy định trên, lợi nhuận được chia cho các thành viên góp vốn vào công ty TNHH (trừ công ty TNHH 1 thành viên) là khoản thu nhập chịu thuế TNCN với mức thuế suất toàn phần là 5%.

Cách hạch toán đối với lợi nhuận sau thuế

+ Khi có quyết định chi trả cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu

Hạch toán:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

  Có TK 338 - Phải trả phải nộp khác

+ Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận

Nợ TK 338

  Có TK 111,112,..

Trên là bài viết về lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không ? để hiểu rõ hơn về cách tính thuế TNCN đối với lợi nhuận được chia các bạn xem thêm tại: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

⇒ Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN

⇒ Học kế toán online - Dạy kèm trực tuyến 1-1 cam kết học xong tự tin làm được việc

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo