KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Doanh nghiệp nào phải kiểm toán báo cáo tài chính


Doanh nghiệp nào phải kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp BCTC cho cơ quan thuế

Rất nhiều doanh nghiệp thành lập đặc biệt đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa hiểu quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và chưa hiểu doanh nghiệp nào phải kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp BCTC cho cơ quan thuế thì trong bài viết này chúng tôi sẽ giải thích rõ quy trình trên

doanh nghiệp nào phải kiểm toán báo cáo tài chính

Văn bản pháp luật quy định doanh nghiệp nào phải kiểm toán báo cáo tài chính

Theo Luật kiểm toán - Luật 67/011/QH12, ngày 29/03/2011

Theo Nghị định 17/2012/NĐ-CP, ngày 13/03/2012

Doanh nghiệp nào phải kiểm toán báo cáo tài chính

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

 Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

 Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

 Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

 Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

 Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

 Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

 Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Vậy quyền lợi đối với doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính:

Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam để giao kết hợp đồng kiểm toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

♦ Yêu cầu đơn vị kiểm toán cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán và thông tin về đơn vị kiểm toán.

♦ Yêu cầu bồi thường trong trường hợp đơn vị kiểm toán gây thiệt hại.

♦ Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán.

♦ Đề nghị thay thế thành viên tham gia cuộc kiểm toán khi có căn cứ cho rằng thành viên đó vi phạm nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập trong quá trình thực hiện kiểm toán.

♦ Thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu thấy chưa phù hợp.

♦ Khiếu nại về hành vi của thành viên tham gia cuộc kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật.

♦ Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Mức phạt khi không làm kiểm toán báo cáo tài chính:

Theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP

Đối với những doanh nghiệp thuộc diện phải làm báo cáo kiểm toán trước khi nộp báo cáo tài chính mà không thực hiện sẽ bị phạt từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ

Trên là bài viết đối tượng doanh nghiệp nào phải kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp cho cơ quan thuế

Xem thêm bài trước: Cách hạch toán cho mượn hàng hóa


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒  Học kế toán thực hành - Cấp tốc mọi trình độ dành cho người mất gốc

⇒  Học báo cáo tài chính - Dành cho kế toán nâng cao nghiệp vụ

⇒  Khóa học kế toán cho giám đốc - Dành cho chủ doanh nghiệp

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo