KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Các yếu tố phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp


Các yếu tố phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện trên báo cáo tài chính là những chỉ tiêu nào và điều kiện ghi nhận các yếu tố nàty

Các yếu tố phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp 

Yếu tố phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp là Tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu:

Tài  sản  : Là  nguồn  lực  do  doanh  nghiệp  kiểm  soát  và  có  thể  thu  được  lợi  ích  kinh  tế  trong tương lai

Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình

Vốn chủ sở hữu: Là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa  giá trị TS của DN trừ đi Nợ phải trả

Điều kiện ghi nhận yếu tố phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp

-  Ghi nhận tài sản:

+ Tài sản đc ghi nhận trong BCĐKT khi doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và giá trị của TS đó được xác định 1 cách đáng tin cậy

+ Tài sản không được ghi nhận trong BCĐKT khi các chi phí bỏ ra ko chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho DN thì các chi phí đó được ghi nhận ngay vào BCKQHĐKD khi phát sinh

-  Ghi nhận Nợ phải trả: Nợ phải trả được ghi nhận trong BCĐKT khi có đủ đkchắc chắn là DN sẽ phải dùng 1 lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ  hiện tại mà DN phải thanh toán và khoản Nợ phải trả đó phải xác định được 1 cách đáng tin  cậy

Bài trước: Quy định về chứng từ kế toán

Bài liên quan:

Bảng cân đối kế toán là gì

⇒ Học kế toán thực hành - Chuyên sâu lên và đọc phân tích BCTC

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo