KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Các trường hợp thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ


Các trường hợp thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ và ví dụ các trường hợp đặc biệt không khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ

Các trường hợp thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ

- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Ví dụ: Thuế GTGT đầu vào của điện nước để sản xuất muối bán trong nước thì không được khấu trừ.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào không sử dụng cho HĐ SKKD của NNT

- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng phân bổ sai qui định.

- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đã phát sinh nhưng kê khai sau khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp

- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào của cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

- Hóa đơn mua hàng không hợp pháp như hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống ….

- Thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nhưng thanh toán bằng tiền mặt.

Ví dụ: Cơ sở kinh doanh A, mua hàng hóa X có giá chưa thuế GTGT là 20.000.000 đ, thuế GTGT là 2.000.000 đ nhưng thanh toán bằng tiền mặt.

Số thuế 2.000.000 đồng sẽ không được khấu trừ.

- Thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên nhưng thanh toán bằng tiền mặt.

- Thuế GTGT đầu vào của vật tư, nguyên liệu hao hụt vượt định mức do doanh nghiệp xây dựng không được khấu trừ, hoàn thuế.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa bị tổn thất đã được bảo hiểm bồi thường hoặc đã xác định được trách nhiệm bồi thường.

- Thuế GTGT đầu vào của tiền thuê nhà trả cho chuyên gia nước ngoài mà chuyên gia này giữ chức vụ quản lý tại DN VN, hưởng lương do DNVN chi trả

- Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh;

- Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo;

- Thuế GTGT đầu vào của tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

- Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

Văn bản pháp luật quy định trường hợp thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ

+ Căn cứ Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC

+ Thông tư 26/2015/TT-BTC


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT

⇒ Hướng dẫn làm báo cáo thuế theo quý

⇒ Học kế toán thực hành - Dạy kê khai làm báo cáo thuế, BCTC thành thạo

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo