KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu


Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu và cách xác định giá vốn hàng xuất khẩu

1/ Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu

Trong hoạt động xuất khẩu, thòi điểm ghi nhận doanh thu hoạt động xuất khẩu phải tuân thủ theo quy định của chuẩn mực kế toán số 14 -"Doanh thu và thu nhập khác" khi đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện: Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; Doanh thu được xác định tương đổi chắc chắn; Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; Xác định được các khoản chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu có đặc thù là việc giao hàng xuất khẩu phải thực hiện tuân thủ theo các điều kiện cơ sở giao hàng đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán ngoại thương. Các điều kiện cơ sở giao hàng này sẽ có ý nghĩa quyết định đến thời điểm chuyển giao mọi rủi ro, phí tổn, chịu trách nhiêm về hàng hóa từ người xuất khẩu sang người nhập khấu khi người xuất khẩu đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình. Do đó, thời điểm này được xác định tùy thuộc vào từng điều kiện cơ sở giao hàng được quy định trong các điều kiện thương mại quốc tế(International commercial terms - Incoterms).

Theo quy định trong Incoterms hiện hành, thòi điểm chuyển giao rủi ro, phí tốn, trách nhiệm về hàng hóa được chuyển tò người bán sang người mua trong từng điều kiện Incoterms có thể khái quát như sau:

- Nếu xuất khẩu theo điều kiện EXW (EX Work - giao tại xưởng) thì thời điểm chuyển giao khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua tại cơ sở của mình.

- Nếu xuất khẩu theo điều kiện FCA (Free Carrier - giao cho người vận tải) thì thời điểm chuyển giao khi hàng hóa đã được giao cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định.

- Nếu xuất khẩu theo điều kiện FAS (Free alongside ship - giao dọc mạn tàu) thì thời điểm chuyển giao khi hàng hóa được để ở dọc mạn con tàu do người mua chỉ định ở cảng bốc hàng, hoặc trên kè cảng hoặc trên xuồng.

- Nếu xuất khẩu theo các điều kiện FOB (Free on board - Giao lên tàu); điều kiện CFR (Cost and Freight - Tiền hàng và cước phí); điều kiện CIF (Cost, Insurance and Freight - Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí) thì thời điểm chuyển giao khi người bán đã giao hàng lên con tàu theo thông lệ của cảng tại cảng bốc hàng quy định.

- Nếu xuất khẩu theo điều kiện CPT (Carriage Paid To - Cước trả tới); điều kiện CIP (Carriage and Insurance Paid to - Cước và bảo hiểm trả tói) thì thời điểm chuyển giao khi hàng hóa được giao cho người vận tải đầu tiên ở nước gửi hàng.

- Nếu xuất khẩu theo điều kiện DAT (Delireres At Terminal - giao hàng tại bến) thì thòi điểm chuyển giao khi hàng hóa đã dỡ khỏi phương tiện vận tải đến tại 1 bến theo qui định.

- Nếu xuất khẩu theo điều kiện DDP (Delivered Duty Paid - Giao hàng đã thông quan nhập khẩu) thì thời điểm chuyển giao khi hàng hóa đã được đến nơi đến và người bán có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu. DDP thể hiện nghĩa vụ tối đa của người bán.

2/ Cách xác định giá vốn hàng xuất khẩu

Giá vốn hàng bán xuất khẩu được xác định trên cơ sở phương pháp tính trị giá hàng tồn kho mà doanh nghiệp lựa chọn cộng (+) chi phí mua hàng phân bổ cho hàng đã bán. Theo VAS 02 - Hàng tổn kho, có 3 phương pháp tính trị giá hàng tổn kho, đó là phương pháp tính theo giá đích danh, phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp nhập trước xuất trước. Do đặc thù riêng của nghiệp vụ xuất khẩu là hàng xuất khẩu thường xuất theo từng lô riêng biệt, hàng mua để mục đích xuất khẩu nên hàng hóa được mua theo kế hoạch định trước để phù hợp với hợp đồng về số lượng, mẫu mã, qui cách, phẩm chất... và được theo dõi riêng biệt từ khi mua đến khi xuất khẩu, do đó phương pháp xác định giá vốn hàng xuất khẩu trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường lựa chọn là phương pháp tính theo giá đích danh.

Xem thêm bài:

⇒ Cách tính giá vốn hàng nhập khẩu

Khóa học kế toán xuất nhập khẩu - Thực hành trên chứng từ gốc của DN

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo