KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt


Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt hướng dẫn các bước và cách định khoản nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Quy trình thực hiện rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Khi giám đốc yêu cầu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì “Kế toán thanh toán phải lập phiếu lĩnh tiền mặt rồi trình giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt”

Lưu ý rằng: Giám đốc và kế toán trưởng yêu cầu phải ký đúng nét chữ ký đã có ở tờ khai đăng ký ngân hàng nếu sai nét nhân viên ngân hàng sẽ không cho rút tiền

Sau khi có đầy đủ chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng thì kế toán thanh toán lên ngân hàng sẽ mang tờ phiếu lĩnh tiền mặt trên đi rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty

Sau khi nhận tiền mặt từ ngân hàng kế toán thanh toán phải lập phiếu thu (Phải lập phiếu thu thành 2 liên, một liên cho kế toán thanh toán giữ và một liên cho thủ quỹ giữ)

Cuối cùng:

Thủ quỹ có trách nhiệm ghi sổ quỹ

Kế toán thanh toán có trách nhiệm ghi sổ kế toán tiền mặt

Chứng từ lưu trữ:

Phiếu lĩnh tiền

Phiếu thu

Giấy báo có của ngân hàng

Hạch toán nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Nợ TK 111

Có TK 112

Ví dụ: Ngày 24/10/2019 Kế Toán Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 500.000.000 của công ty 

Nợ TK 111:          500.000.000

  Có 112 : 500.000.000

Hạch toán nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Các bạn nhập ngày tháng, và hạch toán như trên

Thao tác trên misa nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt như saurút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Bạn chưa tự tin lập báo cáo tài chính trên phần mềm Misa có thể tham khảo thêm khóa: Học kế toán thực hành

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo