DẠY KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU - Trung tâm đào tạo kế toán uy tín


Khóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành TT133

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo thông tư 133 là mẫu số 05- LĐTL Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

1/ Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo thông tư 133

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

2/ Hướng dẫn viết phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05- LĐTL

- Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.

- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu.

- Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

- Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).

- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

- Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

Bài trước: Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133

Tải mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo thông tư 133: Tại đây

 Các bài viết mới

Các tin khác


0972.868.960