KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Công việc của kế toán nhà hàng khách sạn phải làm là gì


Mô tả công việc của kế toán nhà hàng khách sạn phải làm là những công việc gì và hướng dẫn chi tiết cách phân công cụ thể các công việc trong công ty nhà hàng - khách sạn

Công việc của kế toán nhà hàng khách sạn là một công việc không phải quá phức tạp nhưng để làm việc một cách khoa học thì kế toán cũng cần phải nắm vững các kiến thức như xử lý hóa đơn mua vào, bán ra, chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, internet, ngoài ra là công việc phải theo dõi và phân bổ công cụ dụng cụ, theo dõi tài sản cố định và bảng trích khấu hao tài sản cố đinh, báo cáo được kết quả hoạt động kinh doanh theo ngày, tháng, quý, năm

Mô tả công việc của kế toán nhà hàng khách sạn là gì

Theo dõi việc xuất nhập nguyên vật liệu đầu vào đầu ra

+ Tiếp nhận và xử lý các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.

+ Kiểm tra và nhập các chứng từ vào phần mềm hàng ngày.

+ Thường xuyên nhắc nhở các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn.

+ Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của công ty.

+ Lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.

+ Báo cáo kịp thời giám đốc các trường hợp xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.

+ Việc quan trọng nhất của công việc kế toán nhà hàng khách sạn là đầu vào đa phần mua của hộ kinh doanh cá thể hoặc nông dân, chính vì thế phải lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn.

+ Mỗi 1 hóa đơn phải kèm theo một tờ phiếu thanh toán bàn ăn đó. dựa vào định mức các món ăn để kế toán lên được tổng hợp thực phẩm mà mình cần dựa vào đó để cân dối thực phẩm đầu vào.

+ Tính giá thành cho từng món ăn,lên giá vốn cho từng hóa đơn

Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào

+ Nhận các báo giá của nhà cung cấp.

+ Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp.

+ Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp

+ Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài.

Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng

+ Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định

+ Xem xét số lượng đặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt hàng max đã quy định.

+ Báo cáo và có hướng xử lý với giám đốc về các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng.

Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn

+ Định kỳ kiểm tra 2 mặt hàng / tuần theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.

+ Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar và báo cáo Giám đốc.

Phối hợp kế toán thanh toán cho nhà cung cấp

+ Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc xem xét các số liệu nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

+ Theo dõi số lượng tài sản, công cụ mua về và nhập vào phần mềm.

+ Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc thanh toán cho nhà cung cấp.

+ Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng.

+ Kết hợp phòng nhân sự để đánh giá số liệu công cụ hư hỏng hàng tháng và trừ vào quỹ phí dịch vụ.

+ Tổ chức việc quản lý tài sản cố định, các máy móc, công cụ quan trọng như dán nhãn, theo dõi chi phí

+ Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.

+ Theo dõi hoạt động xây dựng cơ bản.

Lên báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính

+ Cuối tháng, cuối quý phải lên báo cáo nhập xuất tồn thực phẩm

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Lên báo cáo thuế

+ Lên báo cáo tài chính cuối năm

Trên là bản mô tả công việc của kế toán nhà hàng khách sạn cho các bạn tham khảo, nếu bạn chưa tự tin làm được mảng nhà hàng khách sạn có thể tham khảo khóa: Học kế toán nhà hàng khách sạn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Học kế toán online - Dạy 1 kèm 1 trên chứng từ gốc của công ty bạn 

⇒ Gia sư kế toán  - Dạy kèm kế toán tại nhà hoặc tại trung tâm theo hình thức 1 kèm 1 trực tiếp

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo