KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo thông tư 200


Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo thông tư 200 Mẫu số S43-DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo thông tư 200

mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo thông tư 200

Cách viết Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo thông tư 200 Mẫu số S43-DN

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành ra công chúng. 
 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Mỗi loại cổ phiếu phát hành được theo dõi riêng một quyển sổ hoặc một số trang sổ.
Cột A, B: Ghi số và ngày tháng của giấy phép phát hành, hoặc quyết định của HĐQT.
Cột C: Ghi loại cổ phiếu đăng ký phát hành.
Cột 1: Ghi số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành.
Cột 2: Ghi giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu đăng ký phát hành. 
Cột D, E: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ thực tế phát hành cổ phiếu.
Cột G: Ghi loại cổ phiếu phát hành.
Cột 3: Ghi số lượng cổ phiếu thực tế phát hành. 
Cột 4: Ghi giá trị theo mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành. 
Cột 5: Ghi giá bán cổ phiếu (Giá thực tế phát hành).
Cột 6: Ghi tổng số tiền bán cổ phiếu. 
Cột 7: Ghi số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành nhưng chưa bán. 
Cột 8: Ghi mệnh giá của cổ phiếu đăng ký phát hành nhưng chưa bán. 
Cuối tháng, cuối kỳ cộng sổ để tính ra số cổ phiếu hiện đang phát hành cuối kỳ.  
 
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo