KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu sổ cái theo thông tư 200 là mẫu S03b-DN


Mẫu sổ cái theo thông tư 200 và cách lập sổ cái Mẫu số S03b-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Mẫu sổ cái theo thông tư 200 là mẫu S03b-DN

Sổ cái, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ;

+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

mẫu sổ cái theo thông tư 200

Cách ghi Sổ Cái theo thông tư 200 được quy định như sau:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh.

- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.

- Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.

- Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau).

- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có của Tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế.

Đầu tháng, ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính.

 

Vị dụ cách lập mẫu sổ cái theo thông tư 200

Đơn vị:. Công ty TNHH MTP

Địa chỉ:  125 Minh Khai – Hai Bà Trưng- Hà Nội

 

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm: 2020

Tên tài khoản:  Giá mua hàng hóa

Số hiệu: 156

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Trang sổ

STT dòng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

- Số dư đầu năm

 

 

 

160.000.000

 

 

 

 

- Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/01

PNK01/01

05/01

NK HH chưa trả tiền Cty TNHH MK

 

 

331

100.000.000

 

06/01

PC02/01

06/01

Chi phí thu mua HH

 

 

1111

6.000.000

 

08/01

PXK01/01

08/01

XK nhạt nhựa PVC bán cho khách hàng

 

 

632

 

120.000.000

10/01

BK01/01

10/01

Chi phí tạm ứng ông TKL đi mua hàng

 

 

141

6.400.000

 

15/01

PXK02/01

15/01

XK HH bán cho Cty  may Việt Tiến

 

 

632

 

36.000.000

19/01

PNK02/01

19/01

NK HH chưa trả tiền cho Cty TNHHH TASAKA

 

 

331

750.000.000

 

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt

 

 

1111

7.500.000

 

21/01

PNK03/01

21/01

NK HH chưa trả tiền  Cty  dệt Thắng Lợi

 

 

331

58.000.000

 

25/01

PXK03/01

25/01

XK HH chưa thu tiền Cty TNHH Phước Thịnh

 

 

632

 

500.000.000

31/01

PXK04/01

31/01

XK HH đem đi trao đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị HH đem đi trao đổi

 

 

632

 

125.000.000

 

 

 

Giá trị HH nhận về

 

 

131

139.200.000

 

 

 

 

Phân bổ chi phí mua hàng                                                                                   

 

 

632

 

33.576,790

 

 

 

- Cộng số phát sinh tháng

 

 

 

1.067.100.000

814.576.790

 

 

 

- Số dư cuối tháng

 

 

 

444.523.210

 

 

 

 

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

- Sổ này có...02... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang..02...

- Ngày mở sổ:..01/01/2010...

 

                 Ngày..... tháng.... năm ......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

       

Trên là mẫu sổ cái theo thông tư 200 các bạn có thể tham khảo để hiểu về cách lập sổ cái để làm căn cứ lập báo cáo tài chính cuối năm, nếu bạn chưa biết cách làm sổ sách kế toán có thể tham khảo thêm: Học kế toán thực hành

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo