KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133


Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133 Mẫu số 01 - VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133 Mẫu số 01 - VT

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số 01 - VT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU NHẬP KHO

 

 

Ngày....tháng....năm .......

Nợ .........................

 

             Số: .................................

Có .........................

 

- Họ và tên người giao: ............................................................................

- Theo ............ số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ......................

Nhập tại kho: ...............................địa điểm.............................................

 

S

T

T

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụsản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Theo

chứng từ

Thực

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:....................................................................

 

 

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng...  năm...

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận

có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo