KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 mẫu số 02-TT


Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 mẫu số 02-TT và hướng dẫn cách lập mẫu phiếu chi

Phiếu chi theo thông tư 200 là mẫu số 02-TT được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC được dùng để xuất quỹ, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ kế toán, Trên mẫu phiếu chi 02-TT thể hiện đơn vị/địa chỉ, tên phiếu chi, ngày tháng lập phiếu, họ tên người nhận tiền, địa chỉ, lý do chi, số tiền viết bằng số, bằng chữ, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Người lập phiếu, Người nhận tiền    Tỷ giá ngoại tệ, số tiền quy đổi

1/ Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 mẫu số 02-TT

Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - TT

Địa chỉ:..................

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

 

ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI                       Quyển số:..........

                                                 Ngày .....tháng .....năm .......                      Số :.....................

                                                                                                        Nợ :....................

                                                                                                        Có :.....................

Họ và tên người nhận tiền:..................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Lý do chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

           

 

 

 

 Ngày ......tháng ......năm .....

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Người nhận                  tiền

 

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

           

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :.................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...............................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

2/ Cách ghi mẫu phiếu chi 02-TT theo thông tư 200

Góc trên bên trái của mẫu phiếu chi theo thông tư 200 ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

mẫu phiếu chi theo thông tư 200`

- Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.           

- Dòng “Lý do chi" ghi rõ nội dung chi tiền.

- Dòng “Số tiền": Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD ...

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu ở  nơi lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.   

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Tải mẫu phiếu chi theo thông tư 200 bản excel: Tại đây

Tải mẫu phiếu chi theo thông tư 200 bản word: Tại đây


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mẫu bảng lương trên Excel

⇒ Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021

⇒ Gia sư kế toán 1 kèm 1

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo