KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133


Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133 Mẫu số 04 - VT Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133

mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133

Cách viết Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133 Mẫu số 04 - VT

1. Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

2 . Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

- Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 - VT) và nộp lại kho.

- Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

- 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);

- 1 bản giao cho phòng kế toán.

Xem bài tiếp: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo