KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản mới nhất năm 2021


Mẫu hợp đồng mua bán tài sản mới nhất năm 2021 dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp tiến hành các thủ tục mua bán thanh lý tài sản cố định hoặc các tài sản khác

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản mới nhất năm 2021

mẫu hợp đồng mua bán tài sản năm 2021

Cách viết mẫu hợp đồng mua bán tài sản 2021 như sau:

Lưu ý cần ghi thông tin đầy đủ khi viết hợp đồng mua bán tài sản

Bên bán tài sản (Sau đây gọi tắt là bên A):
Tên tổ chức: …
Địa chỉ trụ sở: …
Mã số doanh nghiệp: …
Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …
Chức vụ: …
Điện thoại: …
Email: … 
(Trường hợp bên bán hoặc bên mua tài sản là cá nhân thì được ghi như sau):
Họ và tên: …
Năm sinh: …/ …/ …
Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …
Chỗ ở hiện tại: …
Điện thoại: …
Email: …
Bên mua tài sản (Sau đây gọi tắt là bên B):
Tên tổ chức: …
Địa chỉ trụ sở: …
Mã số doanh nghiệp: …
Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …
Chức vụ: …
Điện thoại: …
Email: …
Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng mua bán tài sản với các điều khoản như sau:
Trên là mẫu hợp đồng mua bán tài sản năm 2021 mời các bạn xem thêm: Tại đây
Bài viết liên quan:

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo