KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân 2021


Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân năm 2021 và hướng dẫn cách viết mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế TNCN

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

GIẤY ỦY QUYỀN
Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

 

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):
Ông: Lê Anh Tú

Ngày sinh: 16/05/1997.
Chứng minh nhân dân số: 135848224 Do Công an: Tỉnh Vĩnh Phúc.               

Cấp ngày: 19/9/2013
Nơi đăng ký hộ khầu: Hoàng Đạo – Tam Dương – Vĩnh Phúc

Nơi ở hiện tại: Số 18 Tam Trinh – Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Nơi làm việc hiện nay: Nhân viên tại Công ty TNHH hỗ trợ doanh nghiệp Minh Việt


BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):
Tên đơn vị: Công ty TNHH hỗ trợ doanh nghiệp Minh Việt

Mã số thuế: 0108369272
Địa chỉ trụ sở chính: 5 Dốc An Dương, Tổ 51A Cụm 8, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Anh                          Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất về việc ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:
- Làm việc với Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy để làm thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho Ông Lê Anh Tú.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày 5 tháng 02 năm 2021 đến ngày 25 tháng 02 năm 2021.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.
2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên.
3. Việc giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
3. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

 
                                                                                                              Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

BÊN UỶ QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 

 
 

Tải mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân: Tại đây

Sau khi làm mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân thì người được ủy quyền sẽ tiến hành đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân các bạn xem thêm tại: Cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo