KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo thông tư 133


Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo thông tư 133 và cách lập mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng cho nhân viên

Cách lập mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo thông tư 133

Đơn vị:...................

Mẫu số 04 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Bộ phận:................

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

                                                 Ngày .....tháng .....năm .......          Số:................

                                                                                           Nợ:...............

                                                                                         Có:...............

            - Họ và tên người thanh toán:.......................................................................

            - Bộ phận (hoặc địa chỉ):...............................................................................          

            - Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng

 

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...............................

2. Số tạm ứng kỳ này:

...............................

           - Phiếu chi số .............ngày .........

...............................

           - Phiếu chi số .............ngày .........

...............................

           - ...

...............................

II . Số tiền đã chi

...............................

1. Chứng từ số ...........ngày...........

...............................

2. ...

...............................

III . Chênh lệch

...............................

1. Số tạm ứng chi không hết ( I - II )

...............................

2. Chi quá số tạm ứng ( II - I )

...............................

 

    

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

 

Tải mẫu giấy thanh toán tiền tạm ừng 04-TT: Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo