KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử năm 2021 mới nhất


Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử năm 2021 mới nhất và hướng dẫn cách viết biên bản hủy hóa đơn cho các doanh nghiệp

Hiện tại có khoảng 70% doanh nghiệp đang chuyển đổi dần sang hóa đơn điện tử, vậy khi viết sai hóa đơn điện tử thì bạn cần làm biên bản hủy hóa đơn điện tử như thế nào

1/ Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử năm 2021 mới nhất 

mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử năm 2021

2/ Cách viết biên bản hủy hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số ..../BBTHHĐ

 

         - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

         - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 

Hôm nay, ngày … /…/202.. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI DI ĐỘNG 360

Địa chỉ: Lô B11 Khu Đô Thị Văn Khê – Hà Đông -  Hà Nội

Mã số thuế: 0108691111

Người đại diện: CAO DƯƠNG MINH   Chức vụ: Giám đốc

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH MINH ÁNH

Địa chỉ: B10B Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mã số thuế: 0107840898

Người đại diện: ĐÀO MINH ÁNH   Chức vụ: Giám Đốc

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc xin hủy hóa đơn GTGT như sau:

1. Hóa đơn bị hủy mẫu số: 01GTKT0/001, ký hiệu: DD/12E, số 0000560, phát hành ngày 5/1/2021.

2. Hàng hóa ghi trên hóa đơn gồm:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

1

Máy tính xách bàn trọn bộ

bộ

5

5.000.000

25.000.000

/

         

/

         

Cộng tiền hàng:                                     25.000.000

Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: 2.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 27.500.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn

3. Lý do hủy hóa đơn: Do không thực hiện hợp đồng mua bán nữa.

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

 

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo