KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2021 mới nhất


Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2021 theo thông tư 133 và thông tư 200 dùng trong trường hợp mua bán, trao đổi, giao nhận hàng hóa kẹp cùng hóa đơn chứng từ

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2021 

mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Hướng dẫn cách viết biên bản giao nhận hàng hóa theo thông tư 133 và thông tư 200

CÔNG TY.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

                   ......., ngày….tháng…..năm .......               

 

         

   BIÊN BẢN GIAO NHẬN

  • Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...................................................
  • Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm  Tại ………...…………………………………., Chúng tôi gồm:


BÊN A (Bên nhận hàng)        :  ………………………………………………………………
-    Địa chỉ  :           …………………………………………………………………….............
-    Điện thoại :       ………………………               Fax : …………………………….............
-    Đại diện Ông/bà:  ……………………………….. Chức vụ: ………………………...........

BÊN B (Bên giaohàng) :     .......................................................................................................
-    Địa chỉ  :           …………………………………………………………………….............
-    Điện thoại: ..............................            Fax : ...................................
-    Đại diện Ông/bà  ……………………………….. Chức vụ: ………………………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

             ĐẠI DIÊN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

              (Bên nhận hàng)                                                                    (Bên giao hàng)

Khi viết mẫu biên bản giao nhận hàng hóa cần ghi:

Trước tiên cần ghi rõ thông tin của bên A và bên B

Bao gồm đầy đủ, địa chỉ, thông tin, số điện thoại, tên người đai diện

Ghi đầy đủ thông tin của hàng hóa gồm tên, chủng loại, đơn vị tính, số lượng 

Cần ký và ghi rõ họ tên để xác nhận hàng hóa

Tải mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2021 vui lòng comment phía dưới


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Học kế toán online 1 kèm 1

⇒ Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh - Đang khai giảng

⇒ Học kế toán thực hành tại Thủ Đức - Đang khai giảng

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo