DẠY KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU - Trung tâm đào tạo kế toán uy tín


Khóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133 là chứng từ được dùng để căn cứ xác nhận tiền thưởng cho từng cá nhân lao động trong tổ chức và phục vụ cho công việc ghi sổ kế toán

1/ Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133

mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133

2/ Cách ghi mẫu bảng thanh toán tiền thường 03-LĐTL theo thông tư 133

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.
Cột A Ghi số thứ tự của người được thưởng.
Cột B Ghi họ tên của người được thưởng.
Cột C Ghi chức vụ của người được thưởng.
Cột 1 Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.
Cột 2 Ghi rõ loại thưởng được bình xét
Cột 3 Ghi rõ số tiền được thưởng theo mỗi loại.
Cột D  Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.
 
Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.
Ví dụ về bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

1

 

Phạm Thị Giang

 

 

Kinh Doanh

2

Tốt

2.000.000

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

x

 

Tải mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133 trên Excel: Tại đây

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm trong quá trình làm bảng lương, thưởng cho nhân viên, muốn học chuyên sâu về làm kế toán, bctc thì có thể tham khảo khóa học kế toán thực hành của chúng tôi - trực tiếp đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Bài trước: Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133Các bài viết mới

Các tin khác


0972.868.960