KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁNKhóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL

Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL

Đơn vị : .................

 

Mẫu số: 01a - LĐTL

Bộ phận : ..............

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

               Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ....năm......

 

 

 

 

Ngày trong tháng

Quy ra công

 

STT

 

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc

chức vụ

 

1

 

2

 

3

 

...

 

31

Số công hưởng lương

sản phẩm

Số công hưởng lương

thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ....% lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

1

2

3

....

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm...

Người chấm công  Phụ trách bộ phận                   Người duyệt          

   (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)                                                           (Ký, họ tên)  

 

Ký hiệu chấm công:

- Lương SP:       SP             - Nghỉ phép:                           P         

- Lương thời gian:                +                                                        - Hội nghị, học tập:                H

- Ốm, điều dưỡng:               Ô                                                        - Nghỉ bù:                               NB

- Con ốm:                            Cô             - Nghỉ không lương:              KL

- Thai sản:                           TS                                                       - Ngừng việc:                         N

- Tai nạn:                             T                                                         - Lao động nghĩa vụ:             LĐ

 

 

Bài trước:

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ thẹo thông tư 200

Bài liên quan:

⇒ Mẫu bảng lương trên Excel

⇒ Học kế toán online - 1 giảng viên kèm 1 học viên theo yêu cầuCác bài viết mới

Các tin khác

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo


0972.868.960