KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu 02-ck-tncn và cách ghi mẫu 02 cam kết thuế TNCN


Mẫu 02-ck-tncn và cách ghi mẫu 02 cam kết áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02-ck-tncn cam kết cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế 

 

                                                                                                                    Mẫu số: 02/CK-TNCN

                                                                                                         (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

 

  Kính gửi: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG

1. Tên tôi là: ...............................

2. Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Số CMND/hộ chiếu:.........           Ngày cấp: .........           Nơi cấp:.....................

4. Địa chỉ cư trú: .......................

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:....................

Tôi cam kết rằng, trong năm…… tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại ………… nhưng ước tính tổng thu nhập không quá 108  triệu đồng (Một trăm linh tám triệu đồng ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

….., ngày  tháng năm......

                                                                                                                               CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Cách ghi mẫu 02-CK-TNCN:

mẫu 02-CK-TNCN

Xem thêm bài viết: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020

 


 

 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo