KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong sản xuất


Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ là công việc không thể thiếu đối với các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất, do vậy để lên được quy trình tính giá thành sản phẩm kế toán phải nắm thật chắc về kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ thì trong bài viết này sẽ những điểm cơ bản về kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Khái niệm về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Nguyên vật liêu: Là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh , tham gia trực tiếp vào vào quá trình sản xuất sản phẩm ,cấu thành lên sản phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm

Công cụ dụng cụ: Là tư liệu lao động, tham gia vào quá trình sxkd nhưng không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định

Đặc điểm của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Đặc điểm của nguyên vật liệu

+ Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh và khi tham gia vào sản xuất thì giá trị chuyển dịch toàn bộ 1 lần vào giá thành sản phẩm.

+ Khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vật liệu bị biến dạng hoặc tiêu hao hoàn toàn hay nói cách khác về mặt hình thái vật chất không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu

Đặc điểm của công cụ dụng cụ

+ Công cụ dụng cụ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất- kinh doanh.

+ Trong quá trình sử dụng ,Công cụ dụng cụ giữ nguyên hình thái ban đầu đến khi hư hỏng. Giá trị Công cụ dụng cụ bị hao mòn dần trong quá trình sử dụng và được chuyển dịch dần vào chi phí sản xuất- kinh doanh

Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

+ Ghi chép, tính toán, phản ánh trung thực,chính xác kịp thời số lượng, chất lượng và giá thực tế từng thứ, từng loại vật liệu, công cụ nhập, xuất và tồn kho

+ Thông qua việc ghi chép, tính toán để kiểm tra giám sát tình hình thu mua, dự trữ vật liệu, tiêu hao vật liệu. Qua đó phát hiện và xử lý kịp thời vật liệu thừa, thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất, ngăn ngừa tình trạng sử dụng lãng phí vật liệu

+ Tính toán phản ánh chính xác việc lập, xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho từng thứ, loại vật liệu

+ Tham gia kiểm kê, đánh giá vật liệu theo chế độ qui định, lập báo cáo về vật liệu, tham gia phân tích tình hình thu mua, dự trữ bảo quản và sử dụng vật liệu

Phân loai nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

1/ Phân loại nguyên vật liệu

+ Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những loại nguyên liệu và vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm

+ Vật liệu phụ: không cấu thành thực thể chính của sp, kết hợp với vậtliệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, tăng thêm chất lượng của sp

+ Nhiên liệu: cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất,nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn và thể khí.

+ Vật tư thay thế: Là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải...

+ Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu và thiết bị được sử dụng cho công việc xây dựng cơ bản.

2/ Phân loại công cụ dụng cụ

 * Căn cứ vào mục đích sử dụng:

+ Công cụ dụng cụ: bao gồm tất cả công cụ, dụng cụ sử dụng phục vụ cho mục đích sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện dịch vụ, phục vụ bán hàng và quản lý doanh nghiệp

+ Bao bì luân chuyển: Là những bao bì được luân chuyển nhiều lần dùng để chứa đựng vật tư, sản phẩm, hàng hoá. Sau mỗi lần xuất dùng, giá trị bao bì giảm dần và được chuyển vào chi phí của đối tượng sử dụng

+ Đồ dùng cho thuê: Gồm các loại công cụ dụng cụ, bao bì luân chuyển doanh nghiệp dùng để cho thuê. Sau mỗi lần xuất dùng, giá trị đồ dùng cho thuê giảm dần và được tính vào chi phí hoạt động cho thuê

+ Thiết bị, phụ tùng thay thế: Gồm các loại thiết bị, phụ tùng thay thế không đủ tiêu chuẩn của TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

* Căn cứ vào số lần phân bổ:

+ Công cụ dụng cụ phân bổ 1 lần: toàn bộ giá trị của nó được phân bổ vào chi phí SXKD của kỳ xuất dùng.

+ Công cụ dụng cụ phân bổ 2 lần : 50% giá trị của nó được được phân bổ vào chi phí SXKD của kỳ xuất dùng, 50% giá trị còn lại sẽ được phân bổ vào chi phí SXKD của kỳ sau đó

+ Công cụ dụng cụ phân bổ nhiều lần (phân bổ dần): 1 phần giá trị của nó được được phân bổ vào chi phí SXKD của kỳ xuất dùng, số lần phân bổ có thể là thời gian sử dụng hoặc số lần dự kiến sử dụng

Bài viết trước: Cách hạch toán tài khoản 152


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Học kế toán sản xuất trên chứng từ gốc 

⇒ Học kế toán online 1 kèm 1

⇒ Gia sư kế toán tại nhà

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo