KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng


Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng mà kế toán cần nắm khi làm trong công ty hoạt động lĩnh vực nhà hàng 

đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng

Hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng là một loại hình dịch vụ nên nó mang đầy đủ tính chất, đặc điểm của dịch vụ và dịch vụ nhà hàng có một số đặc điểm cơ bản sau:

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng là hoạt động vừa sản xuất chế biến vừa tiêu thụ ngay sản phẩm vừa sản xuất. Yêu tố phục vụ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Bên cạnh việc sản xuất sản phẩm để tiêu thụ, nhà hàng còn chuyến bán những sản phẩm hàng hóa do đối tượng khác cung cấp, đây là hoạt động kinh doanh thương mại thuần túy.     

- Khi sản phẩm được đưa vào sản xuất theo yêu cầu của khách hàng thì đã được coi là tiêu thụ, sản phẩm chế biến không cất giữ được lâu và dễ bị hư hỏng. Các món ăn thường được chế biên theo công thức nên dễ dàng xác định được định mức chi phí chếbiêh cho từng món ăn.

- Chu kỳ sản xuất chế biến sản phẩm trong nhà hàng rất ngắn, thường không có sản phẩm dở dang cuổĩ kỳ. Tống chi phí chế biên cũng là tống giá thành của sản phẩm. Chi phí chế biên cũng được tập hợp thành 3 loại chi phí gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuâ't chung.

- Nguyên vật liệu chế biên món ăn có thể xuất từ kho hoặc mua ngoài thị ữường. Có những loại thực phẩm được mua một lần với khôi lượng và giá trị lớn giao cho bộ phận chế biên để sử dụng cho nhiều lần nên khi tập hợp chi phí và tính giá thành sản pham che biên cẩn kiêm ke thực tế so vật liệu còn lại để tính đúng và tính đủ giá thành sản phẩm chế biên.

- Trong hoạt động kinh doanh nhà hàng, các loại chi phí chế biên, chi phí hàng mua chuyển bán, chi phí phục vụ khách khó tách rời nên việc xác định giá thành sản phẩm chế biên một cách chính xác khó thực hiện hơn các ngành sản xuất vật chất khác. Đối với chi phí mua hàng chuyển bán và kế toán bán hàng chuyển bán được thực hiện như trong các doanh nghiệp thương mại thuần túy.

- Trong hoạt động kinh doanh nhà hàng, kế toán cần theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí hàng chuyển bán, hàng tự sản xuất chế biến để xác định kết quả kinh doanh từng hoạt động một cách chính xác.

- Về chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ, do sự đa dạng của nhu cầu mỗi khách hàng nên dịch vụ nhà hàng thường bị cá nhân hoá và không đồng nhất. Nhà hàng khó đưa ra các tiêu chuẩn dịch vụ nhằm làm thỏa mãn tất cả các khách hàng trong mọi hoàn cảnh và cho mọi nhu cầu nên sự thỏa mãn về chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào sự cảm nhận và trông đợi của từng khách hàng.

Có thể bạn quan tâm:

Khóa học kế toán nhà hàng

⇒ Khóa học kế toán sản xuất

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo