KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Cách xử lý hóa đơn điện tử có mã khi bị sai sót năm 2022


Cách xử lý hóa đơn điện tử có mã khi bị sai sót năm 2022 trong trường hợp viết sai hóa đơn GTGT điện tử qua mạng

cách xử lý hóa đơn điện tử có mã bị sai sót 2022

Cách xử lý hóa đơn điện tử có mã khi bị sai sót năm 2022

TRƯỜNG HỢP 1: Chưa gửi cho người MUA (nhưng đã được cấp mã)

B1: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v hủy HĐĐT
B2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA
TRƯỜNG HỢP 2: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ...)
B1: Thông báo cho người MUA về việc HĐ sai sót này
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này
B3: Không phải lập lại HĐĐT
B4: Gửi cho người MUA kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót


TRƯỜNG HỢP 3: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin quan trọng như MST, số tiền, hàng hóa...)

B1: Người MUA và người BÁN lập VB ghi rõ nội dung sai sót
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ " Thay thế cho HĐ mẫu số... ký hiệu...số...ngày...ngày tháng năm" gửi cho CQT để cấp mã
B4: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA


TRƯỜNG HỢP 4: Cơ quan thuế phát hiện HĐ đã được cấp mã có sai sót:

- CQT thông báo cho người BÁN theo mẫu số 05 để người Bán kiểm tra sai sót
- Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1/2/3)
Nguồn: Cục thuế HN

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo