KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp năm 2021


Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên đang làm chuyên đề thực tập kế toán 

Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Như các bạn đã biết đối với sinh viên thì thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp vô cùng quan trọng vì nếu được điểm cao sẽ làm cho bằng tốt nghiệp của bạn trở nên giá trị hơn do vậy để làm tốt bạn cần biết cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

1. Về hình thức trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp năm 2021

Số trang

Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp tối thiểu 20 trang, tối đa 70 trang không kể phần phụ lục

Khổ giấy

Phải là A4, và nên in một mặt

Căn lề

Thường thì left: 3,5 cm; right: 2,00 cm; top: 2,00 cm; button: 2,00cm.

Font chữ

Times New Roman size: 13

Dãn dòng

1,5

Đánh số thứ tự

Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng.

Lưu ý: Không được sử dụng thanh tiêu đề ( Header and footer) trong viết báo cáo

2. Qui định thứ tự sắp xếp trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

+ Trước tiên là bìa ngoài thì các bạn nên để bìa cứng khổ A4 hoặc giấy pelura

Trong bìa ngoài bạn cần trình bày các nội dung sau:

+ Thứ nhất: Tên trường, tên khoa, tên cơ quan chủ quản, báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên ngành

+ Thứ hai: Tên đơn vị sinh viên đang thực tập, địa chỉ, mã số thuế của công ty đó

+ Thứ ba:Tên cán bộ hướng dẫn, Tên giảng viên theo dõi, Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên, Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo

– Lời mở đầu

– Nhận xét của người hướng dẫn

– Mục lục (gồm Danh mục các bảng biểu, hình ảnh/đồ thị, ký hiệu, chữ viết tắt)

3. Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chương 1

Tổng quan về cơ sở thực tập

– Tên, địa chỉ đầy đủ về công ty

– Lịch sử hình thành và phát triển

– Cơ cấu tổ chức (phải vẽ sơ đồ tổ chức)

– Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ngành nghề hoạt động

– Quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Lưu ý: Cần ghi một cách cô đọng và chính xác, không quá dài dòng, thông thường khoảng 2 trang giấy.

 

Chương 2

Cơ sở lý thuyết : Trình bày tóm tắt cơ sở lí thuyết sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề

Chương 3

Nội dung nghiên cứu

– Mô tả công việc được giao

– Phương thức làm việc

– Quy trình thực hiện, ví dụ như: Lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch thực tập

– Kết quả đạt được

– Kết quả khảo sát, thu thập tài liệu tại thực tế

– Phân tích và xử lí số liệu

Chương 4

Kết quả nghiên cứu

– Những điểm phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế của cơ sở.

– Những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế của cơ sở.

– Đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo

Phần kết luận và kiến nghị : Phần này thường không đánh số chương, nhưng là một phần tách riêng. Theo thông lệ thì phần này nằm cuối của báo cáo, dài khoảng 2 trang và bao gồm các nội dung:

Kết luận:

– Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được trong quá trình thực tập

– Nêu tóm tắt điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại công ty

Kiến nghị: Sinh viên kiến nghị với cơ quan thực tập về chủ đề thực tập

Ý kiến bản thân sau khi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Sinh viên học hỏi được gì sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?

– Nguyện vọng của bản thân sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?

4. Tài liệu tham khảo

 

– Quy cách trình bày các dạng tài liệu tham khảo:

Đối với sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, họ và Tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành: tên sách, luận án, báo cáo, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, tái bản lần thứ mấy (nếu có);

Đối với bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả: tên bài báo, tên tạp chí hoặc tên sách, tập số, năm công bố, số trang bài báo đầu – cuối

– Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự A, B, C theo tên của tác giả (tác giả Việt), theo họ (tác giả Anh, Pháp, Đức…).

Phụ lục

Trình bày những biểu mẫu, số liệu thô, biểu, bảng… phục vụ việc làm báo cáo thực tập

Trước tiên cần tìm công ty để thực tập thường có 2 cách:

Nhờ người quen giới thiệu

Tự mình đi xin cái này phụ thuộc vào một chút may mắn nữa

Nói chung là chỗ nào cũng được, miễn là phải phù hợp với chuyên ngành, và có điều kiện để tìm kiếm thông tin, tài liệu cần thiết là được.

Sau khi được thực tập kế toán tại công ty rồi, bạn cần tìm hiểu thông tin về công ty đó, trong trường hợp không được cung cấp số liệu bạn nên tìm đến các mẫu có sẵn của các anh chị năm trước để tham khảo và học hỏi cách viết.

Khi thực tập tại công ty bạn cần thu thập các vấn đề chính sau:

Quy trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện trong thời gian 1-3 tháng theo các quy trình như sau: Sinh viên đủ điều kiện làm báo cáo thực tập theo quy định sẽ tiến hành thực tập tốt nghiệp và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp theo các bước sau:

Bước 1 : Lập đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệpSinh viên gặp trực tiếp giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn, định hướng làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và thống nhất tên đề tài.

Bước 2 : Thực tập làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sau khi đề cương chi tiết được chấp nhận, sinh viên dựa trên đề cương đó tiến hành thu thập số liệu, tài liệu tham khảo có liên quan đến đề tài phục vụ cho việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn;

Trong khoảng 25% thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu sinh viên thay đổi đề tài thì cần thực hiện theo qui trình:

a. Sinh viên làm đơn gửi giảng viên hướng dẫn.

b. Trong 1 tuần sau khi nhận đơn, giảng viên hướng dẫn xem xét và cho ý kiến: nếu đồng ý thì giảng viên hướng dẫn trình khoa đào tạo ra quyết định giao đề tài mới và thực hiện theo quỹ thời gian còn lại của kế hoạch làm báo cáo thực tập tốt nghiệp; nếu không đồng ý thì giảng viên hướng dẫn giải thích cho sinh viên biết và sinh viên tiếp tục thực hiện đề tài ban đầu đã giao.

Bước 3: Hoàn chỉnh và nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kết thúc thời hạn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải nộp khoa : bản báo cáo thực tập tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập

Trên là bài viết cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán, bạn muốn nâng cao kinh nghiệm thì tham khảo: Học kế toán thực hành

Bài viết liên quan:

Gia sư kế toán - Dành cho người mất gốc

⇒ Học kế toán online - Dạy 1 kèm 1 theo yêu cầu

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo