KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Cách kết chuyển thuế GTGT cuối quý mới nhất 2021


Nếu doanh nghiệp của bạn đăng ký theo phương pháp khấu trừ thuế thì khi hạch toán bạn cần phải kết chuyển thuế GTGT cuối quý, trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách kết chuyển thuế GTGT cuối quý theo thông tư 1333

I. Công thức kết chuyển thuế GTGT cuối quý

Nợ 3331

      Có 133 (1): Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ

cách kết chuyển thuế GTGT cuối quý

 Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT cuối quý

- Nguyên tắc: Kết chuyển theo giá trị nhỏ giữa TK 133 và 3331.

II. Khi kết chuyển thuế GTGT cuối quý  cần căn cứ vào 1 số chuẩn mực sau

1. Tính số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp trong kỳ:

Số Thuế GTGT đầu ra phải nộp = Phát sinh Có TK 3331 - phát sinh Nợ TK 3331

2. Tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Dư Nợ TK 133 ở đầu kỳ + Phát sinh Nợ TK 133 trong kỳ - Phát sinh Có TK 133 trong kỳ

3. Thực hiện bút toán kết chuyển thuế:

- Trường hợp 1: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

=> Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào, số chênh lệch phải nộp, ghi:

Nợ TK 3331 (Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)

      Có TK 133

- Trường hợp 2: Số thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

=> Kết chuyển số thuế GTGT đầu ra phải nộp, số chênh lệch chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp, ghi:

Nợ TK 3331 (Số thuế GTGT đầu ra phải nộp)

      Có TK 133

4. Kiểm tra kết quả việc kết chuyển thuế GTGT

- Trường hợp 1: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì:

Kiểm tra số dư Có cuối kỳ TK 3331 (Sau khi kết chuyển, không tính bút toán nộp thuế) = Chỉ tiêu [40] trên Tờ khai thuế GTGT.

- Trường hợp 2: Nếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào thì:

Số dư Nợ TK 133 = Số liệu ở chỉ tiêu [43] trên Tờ khai thuế GTGT.

* Chú ý: Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT là kết chuyển theo số nhỏ

+ Trường hợp 1: Số dư đầu kỳ TK 133 (+) Số phát sinh TK 133 trong kỳ mà lớn hơn số phát sinh TK 3331 trong kỳ thì: “Số Thuế GTGT được kết chuyển trong kỳ là TK 3331”.

+ Trường hợp 2: Số dư đầu kỳ TK 133 (+) Số phát sinh TK 133 trong kỳ mà nhỏ hơn số phát sinh TK 3331 trong kỳ thì: “Số thuế GTGT được kết chuyển trong kỳ là Số dư đầu kỳ TK 133 (+) Số phát sinh TK 133 trong kỳ”

+ Căn cứ vào tờ khai thuế hàng tháng kế toán đối chiếu với các chỉ tiêu trên.

+ TK 133 được phép cộng dồn Số dư.

+ TK 3331 không được phép cộng dồn Số dư và khi Dư Bên Có TK 3331 thì phải nộp tiền ngay vào kho bạc Nhà nước.

Trên là cách kết chuyển thuế GTGT cuối quý mới nhất, nếu bạn chưa biết làm báo cáo thuế có thể tham khảo: Cách làm báo cáo thuế

Khai giảng liên tục các khóa học kế toán thực hành online trên chứng từ gốc dành cho ng chưa biết gì

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo