KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo thông tư 133 và 200


Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo thông tư 133, thông tư 200 và thủ tục chứng từ cần chuẩn bị khi mua hàng về nhập kho

Trong bài viết này sẽ tổng hợp tất cả các nghiệp vụ mua hàng hạch toán theo thông tư 133 và thông tư 200 để các bạn tham khảo

Trước khi biết cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng kế toán cần phải nắm vững

Hóa đơn chứng từ mua hàng trong nước.

Hóa đơn chứng từ mua hàng nhập khẩu.

 •  Hợp đồng mua bán
 •  Hoá đơn giá trị gia tăng
 •  Phiếu xuất kho bên bán hàng
 •  Biên bản giao nhận hàng(nếu có)
 •  Chứng từ thanh toán: Nếu trả bằng tiền mặt thì phải có phiếu thu bên bán hàng.
 •  Lập phiếu nhập kho
 •  Viết phiếu chi nếu thanh toán bằng tiền mặt
 • Còn nếu thanh toán qua ngân hàng thì căn cứ vào Sổ phụ ngân hàng (kèm giấy báo Nợ và UNC) bên mua.
 •  Hợp đồng mua bán
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu
 •  Vận đơn 
 •  Hóa đơn chi phí lưu kho bãi, hóa đơn vận chuyển hàng
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
 • Giấy nộp các loại tiền thuế

 

Lưu ý khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo thông tư 133 hoặc 200

Trường hợp khi hàng về tới doanh nghiệp (có kèm hóa đơn) phát sinh thêm chi phí thu mua như chi phí vận chuyển, lưu kho, bốc dỡ) thì kế toán cần phải căn cứ vào hóa đơn ghi nhận chi phí để hạch toán

Xảy ra 2 trường hợp:

+ TH1: Nếu chi phí mua hàng cho 1 mặt hàng thì cộng luôn vào giá vốn mặt hàng đó

+ TH2: Nếu chi phí mua hàng cho lớn hơn 1 mặt hàng thì phải phân bổ: 

  Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa A= (Giá mua của hàng hóa A/ Giá mua của cả lô hàng) * chi phí mua hàng cần phân bổ

Định khoản hạch toán:

1. Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 152, 156, 641, 642...        
Nợ TK 133                           Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
     Có TK 111, 112, 331...           
2. Khi phát sinh chi phí mua hàng
Nợ TK 152, 156, 641, 642...         Chi phí mua hàng
Nợ TK 133                                   Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
     Có TK 111, 112, 331...                 Tổng giá thanh toán     

I/ Hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước về nhập kho và quy trình của nó

Trước khi hiểu về cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước về nhập kho các bạn cần nắm rõ quy trình mua hàng

Quy trình mua hàng trong nước về nhập kho

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Khi hàng về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho.

 Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

 Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

 Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

 Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.

 Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.

 Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước về nhập kho

Nợ TK 152, 156, ...                 Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                               Thuế GTGT đầu vào

   Có TK 111, 112, 331...             Tổng giá thanh toán

Lưu ý: Khi nhập hàng về bạn cần phải đặt tên mã hàng, mã nhà cung cấp khi hạch toán trên Excel hoặc phần mềm kế toán Misa

Thuế GTGT đầu vào = Giá mua chưa thuế x Thuế suất

II/ Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo đơn mua hàng

Quy trình mua hàng theo đơn hàng

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng theo đơn, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
Căn cứ vào đề nghị mua hàng đã được phê duyệt, nhân viên mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp gửi báo giá.
 Căn cứ vào các báo giá, nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp.
 Kế toán thẩm định nhà cung cấp, sau đó trình Giám đốc phê duyệt
 Nhân viên mua hàng lập và gửi đơn mua hàng tới nhà cung cấp được lựa chọn.
 Căn cứ vào đơn mua hàng, nhà cung cấp thực hiện giao hàng.
 Nhân viên mua hàng nhận hàng, đồng thời yêu cầu kế toán làm thủ tục nhập kho hoặc đưa vào sử dụng ngay.

Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo đơn hàng

Định khoản
1. Trường hợp mua nguyên vật liệu, hàng hóa về cho hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ
Nợ TK 152, 156, 611...                      Giá mua chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133                                       Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331...                  Tổng giá thanh toán
2. Trường hợp mua hàng về không nhập kho mà đưa vào sử dụng ngay
Nợ TK 621, 623, 641, 642...              Giá mua chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133                                      Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có TK 111, 112, 331...                 Tổng giá thanh toán
 

III/ Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước không qua kho

Mô tả nghiệp vụ mua hàng trong nước không qua kho

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (không nhập kho), thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 Khi nguyên vật liệu về đến phân xưởng sản xuất hoặc công trường, quản đốc phân xưởng hoặc công trường nhận nguyên vật liệu để đưa vào sản xuất.
 Nhân viên mua hàng giao cho kế toán mua hàng hóa đơn chứng từ của nhà cung cấp.
 Kế toán mua hàng hạch toán chi phí và kê khai hóa đơn đầu vào.
 Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.
 Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.
 

Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước không qua kho

Nợ TK 621, 623, 627, 641...          Giá mua chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133                                  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331...             Tổng giá thanh toán
 

IV/ Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mô tả nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu nhập kho

Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển...).
 Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp.
 Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay).
 Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài).
 Khi hàng hóa về đến kho của công ty, nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng, đồng thời đề nghị nhập kho hàng hàng hóa.
 Kế toán kho lập Phiếu nhập kho.
 Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
 Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.
 Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.
 

Cách định khoản hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về nhập kho

1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 152, 156, 611...     Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu)
Có TK 111, 112, 331           
Có TK 3333                 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ
Nợ TK 133                      Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331                 Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu)
2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
Nợ TK 152, 156               Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu)
Có TK 111, 112, 331          
Có TK 3333                 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
Có TK 3331                 Thuế GTGT phải nộp (33312)
3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu
Nợ TK 152, 156               Nguyên vật liệu, hàng hóa (giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu)
Có TK 331                  Phải trả người bán
Có TK 3332                 Thuế tiêu thụ đặc biệt 
 

V/ Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mô tả nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu không qua kho

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về đưa vào sử dụng ngay, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển...).
 Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp.
 Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay).
 Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài).
 Khi hàng hóa về đến công ty, nhân viên mua hàng không làm thủ tục nhập kho mà giao trực tiếp đến bộ phận có nhu cầu sử dụng để đưa vào sản xuất.
 Nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng.
 Kế toán mua hàng hạch toán chi phí mua hàng và kê khai thuế phát sinh.
 Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

Cách định khoản hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu không qua kho

1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642...       Giá có thuế nhập khẩu
Có TK 111, 112, 331                      
Có TK 3333                                 Thuế xuất, nhập khẩu
Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ
Nợ TK 133                                      Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331                                 Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu
2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:
Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642...       Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu
Có TK 111, 112, 331                     
Có TK 3333                                 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
Có TK 3331                                 Thuế GTGT phải nộp (33312)
3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu
Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642...       Giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu
Có TK 331                                  Phải trả người bán
Có TK 3332                                 Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Xem thêm bài viết: Cách nhập hóa đơn mua hàng trên Misa


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Khóa học phần mềm kế toán Misa -  Dạy thực hành trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp bạn

⇒ Học kế toán online - 1 kèm 1 trực tuyến qua mạng cam kết học xong làm được việc

⇒ Lớp học kế toán thực hành - thực hành trên Excel hoặc Misa Học lớp 10 người đang có chương trình giảm giá 50% học phí

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo