KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Các hành vi nghiêm cấm trong luật kế toán


Các hành vi nghiêm cấm trong luật kế toán mà tất cả các kế toán viên cần phải nắm để thực hiện theo đúng luật tránh rủi ro trong sự nghiệp kế toán

Các hành vi nghiêm cấm trong luật kế toán

- Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xoá chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán 
- Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật. 
- Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán 
- Huỷ bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi kết thúc thời hạn lưu trữ theo quy định điều 41 luật kế toán 2015
 - Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán , chế độ kế toán không đúng thẩm quyền. - Mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán thực hiện công việc kế toán không đúng với quy định
 - Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH do 1 Cá nhân làm chủ sở hữu 
- Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định 
- Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn CC kế toán viên, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức 
- Lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các BCTC có số liệu ko đồng nhất trong 1 kỳ kế toán 
- Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa dc cấp giấy chứng nhận đủ dk kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề dịch vụ kế toán khi ko bảo đảm điều kiện theo quy định 
- Sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán’ trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã quá 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận dk doanh nghiệp mà vẫn ko dc cấp Giấy chứng nhận đủ dk kinh doanh dv kế toán hoặc dn đã chấm dứt kd dịch vụ kế toán 
- Thuê cá nhân, tổ chức ko đủ dk hành nghề, ddk kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dv kế toán cho đơn vị mình 
- Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dv kế toán thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, dv kế toán sai sự thật 
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kế toán

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo