KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Báo cáo hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định


Báo cáo hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định dành cho tất cả các sinh viên đang cần tìm làm chuyên đề báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định hữu hình

Lời mở đầu báo cáo hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình giữ vai trò quan trọng trong  mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung. Đặc biệt là với một đơn vị kinh doanh vận tải thì tài sản cố định còn là công cụ chính để tạo ra nguồn doanh thu tại Công ty.

Với những vai trò to lớn của tài sản cố định hữu hình, yêu cầu quản lý đặt ra đối với khoản mục này càng cần được chú trọng. Muốn vậy, cần tổ chức tốt công tác kế toán để đảm bảo việc theo dõi thường xuyên;  nắm chắc tình hình biến động tài sản cố định về cả số lượng, giá trị cũng như tình hình sử dụng, hao mòn, khấu hao của tài sản cố định tại nơi sử dụng. Việc tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả , nâng cao và tận dụng tối đa công suất số lượng xe khách,các TSCD khác….  tại Công ty là biện pháp quan trọng để, tiết kiệm chi phí, nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư để tiến hành tái đầu tư, đổi mới thiết bị. Từ đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Như vậy để tồn tại và phát triển trên thị trường, cùng với việc tăng cường trang bị tài sản cố định cho các doanh nghiệp là yêu cầu tự nâng cao và hoàn thiện công tác quản trị, công tác kế toán và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Hùng Lãnh  có đặc trưng ngành nghề kinh doanh vận tải  là chủ yếu nên tài sản cố định hữu hình của công ty khá nhiều và có giá trị lớn. Nếu xem xét trên bảng cân đối kế toán của công ty ta có thể dễ dàng nhận thấy giá trị của tài sản cố định hữu hìnhluôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản.

Nhận định được tầm quan trọng của công tác kế toán tài sản cố định hữu hình kết hợp với quá trình học tập và thực tập thực, tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Hùng Lãnh, em thấy việc hạch toán tài sản cố định hữu hình vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa hợp lý, cần phải hoàn thiện bộ máy kế toán Công ty. Vì vậy, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Hùng Lãnh”.

Nội dung đề tài náo cáo hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định gồm 3 phần như sau:

Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Hùng Lãnh

Chương II: Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Hùng Lãnh

Chương III: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Hùng Lãnh

Do vấn đề nghiên cứu khá rộng, phức tạp; mặt khác kiến thức của bản thân em còn nhiều hạn chế, nên em không thể tránh khỏi thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý của thầy,cô để bài chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.

Tải mẫu báo cáo hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình: Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo