KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tổng hợp các thông tư nghị định mới nhất cho kế toán


Để giúp các bạn tiện tra cứu, dayketoan.vn tổng hợp mục lục các thông tư, nghị định mới nhất cho các bạn kế toán. Các bạn xem nội dung bài viết dưới đây để đọc nội dung hoặc tải thông tư nghị về.

tổng hợp mục lục các thông tư nghị định mới nhất

1. Quản lý thuế

 • Luật 38/2019/QH14 quản lý thuế 2019 có một số điểm mới như kéo dài thời hạn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN; bổ sung thêm quyền của người nộp thuế; quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; sửa đổi thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

2. Hóa đơn

 • Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
 • Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 

 • Tải nghị định 51/2010/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xử phạt vi phạm về hóa đơn.
 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

 

 

3. Thuế môn bài

 • Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài.

 

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP Nghị định này quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.

4. Thuế giá trị gia tăng

 • Luật số13/2008/QH12 luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế GTGT
 • Luật số 31/203/QH13 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, giảm 50% thuế GTGT khi thuê, mua nhà ở

 

 • Nghị định 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi quy định về khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP            

 

 • Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 • Thông tư 25/2018/TT-BTC  sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 và hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP.
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuế giá trị gia tăng.

 

 • Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng

5. Thuế thu nhập cá nhân

 • Tải thông tư 37/2010/TT-BTC  ban hành 18/03/2010 hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự tin trên máy tính

 

 

6. Thuế nhà thầu

 • Tải thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại VN.     

7. Hoàn thuế

8. Bảo hiểm

 • Công văn 2781/BHXH-QLT năm 2019 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9. Hải quan

 • Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

10. Công chức, viên chức nhà nước

 • Nghị định 76/2019/NĐ-CP  về chính sách với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo