KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Danh sách những trang web mà kế toán bắt buộc phải nhớ


Danh sách những trang web mà kế toán bắt buộc phải nhớ khi làm kế toán tại các doanh nghiệp

Danh sách những trang web mà kế toán bắt buộc phải nhớ

1. Trang chủ của tổng cục thuế: [http://www.gdt.gov.vn/wps/portal](http://www.gdt.gov.vn/wps/portal…)
2. Tra cứu thông tin người nộp thuế : [http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp](http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp…)
3. Tra cứu thông tin về hóa đơn : [http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html](http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html…)
4. Tra cứu thông tin người nộp thuế : [https://dangkykinhdoanh.gov.vn/](https://dangkykinhdoanh.gov.vn/…)

5. Chuyển phát nhanh hồ sơ từ sở kế hoạch HN về công ty : [http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/](http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/…)

6. Tra cứu DN rủi do cao về thuế : [http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html](http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html…)
7. Nộp hồ sơ kê khai thuế của hộ,cá nhân kinh doanh : [http://canhan.gdt.gov.vn](http://canhan.gdt.gov.vn/…),[http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct](http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct…)
8. Tra cứu bảo hiểm : [www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu](http://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu…)
9. Tra cứu mã số thuế cá nhân : [http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp](http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp…)
10. Tra cứu tờ khai hải quan : [https://www.customs.gov.vn/Site](https://www.customs.gov.vn/Site…)…/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx
11. Tra cứu Biểu thuế - phân loại – HS ( Hải quan ) : [https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx](https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx…)
12. Tra cứu nợ thuế ( Hải quan ) : [https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx](https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx…)
13. Tra cứu thông tin của hộ , cá nhân kinh doanh :[http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct](http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct…)
14. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế :[http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt](http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt…)

15. Trang tổng cục thống kế : [https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/Login.aspx](https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/Login.aspx…)
16.Quyết định cưỡng chế hóa đơn :[http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1](http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1…)
17.Danh sách các công ty bán hàng hoàn thuế GTGT cho nước ngoài :(http://hanoi.gdt.gov.vn/…/tVJb…/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/…)

18. Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ bảo hiểm xã hội :[http://bhxhhn.com.vn/tracucdichvucongtructuy…/…/Default.aspx](http://bhxhhn.com.vn/tracucdichvucongtructu…/…/Default.aspx…)

19. Đăng ký giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội : [https://bhxh.vnpost.vn/Security/SignIn](https://bhxh.vnpost.vn/Security/SignIn…)

Trên là những bài trang web mà kế toán bắt buộc cần nhớ

Chúc các bạn thành công !

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo